Bağlantılara atla
Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik Yönetimin Önemi

Stratejik yönetim, bir şirketin kısa vadede ve uzun vadede hedeflerinin ve amaçlarının yönetildiği bir sistematiktir. Şirketler bir yandan günlük operasyonlarını icra ederken, diğer bir yandan ise belirlemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, nasıl bu süreci hayata geçirebilir, hangi aşamalardan geçmesi gerekir vb. konuların planlamasını yapar.

Stratejik Yönetimde Hangi Adımlar Takip Edilmelidir?

Stratejik yönetimde öncelikle firmanın bulunduğu durum analizi (mevcut durumu) net bir şekilde belirlenmelidir.

Dış çevre analizlerinin yapılması (içerisinde müşteriler, rakipler, iş ortakları vs.), pazar koşullarının doğru tespit edilmesi, makro ve mikro ekonomik şartların belirlenmesi en çok dikkat ve hassasiyet gerektiren süreçlerdir. Bu açıdan karşılaşabilecek fırsatlar ve tehditler doğrultusunda hangi pazarda, hangi ürün ile hangi işi yaparsa etkinliğini sürdürmek şirketi avantajlı konuma getirebilir kararlaştırılmalıdır.

Stratejik yönetimde analiz edilmesi gereken diğer bir konu ise kendisinde bulunan ve bulunması gereken özelliklerin belirlenmesi yani iç çevre analizidir. Belirlenen fırsatlardan maksimum düzeyde hangi özellikler ile (teknoloji, üretim yetkinlikleri, satış kanalı vb.) faydalanılabileceğiyle ilgili olarak analiz yapılmalıdır.

İç – Dış Çevre Analizi ile Stratejik Yönetimde Yol Haritası Oluşturmak

Bu iç ve dış çevre analizi firmalara, gelecek ile alakalı hangi ürünü yaparlarsa, bu ürünü nasıl yaparlarsa, üretmek mi gerekir yoksa alıp satmak mı daha avantajlıdır gibi sorulara cevap olarak hazırlanan bir plan oluşturulmalıdır. Bu planın uygulanması için ne kadarlık sermaye ihtiyacı vardır, ne kadarlık bir yatırım ihtiyacı vardır, ne kadarlık bir istihdama ihtiyaç vardır, hangi teknolojiye yatırım yapması gerekir ve buna benzer birçok konu ortaya çıkar. Bu konular üzerinden opsiyonlar belirlenir ve bu opsiyonlar içerisinde kendisine en uygun uygulama setini tercih eder. Bu tercih öncelikle yönetim kurulu seviyesinde kabul edilmelidir. Ardından belirlenen yol haritası doğrultusunda daha detaylı çalışmalar başlatılır.

Bu kurgu varsayımlara dayalıdır ama bu varsayımlar pazar analizleri, ekonomik koşulları, hareketli döviz kurları gibi verilere dayandırmak gerekmektedir. Öte yandan ortaya konan varsayıma dayalı gelecek ile alakalı okumaları doğrulamak gerekmektedir. Bu okumalar belirlenen bir periyotta (3 ay, 6 ay) tekrarlanmalıdır. Örneğin: Önümüzdeki dönemde piyasanın hangi yönde hareket edeceği? Belirli bir ürüne olan talep artışı gibi.
Gerçekleşebilecek fırsatlar ve tehditler doğrultusunda nasıl kararlar alınacağı önceden belirlenmelidir. Örneğin, tedarik zincirinde oluşabilecek bir kesinti doğrultusunda alternatiflerin önceden belirlenmesi, bu doğrultuda ekstra bağlantıları önceden kurulması gerekebilir.

Stratejik Yönetim Konusunda Kitap Önerileri

Stratejik yönetim ile ilgili olarak Sun Tzu’nun ‘Savaş Sanatı’ kitabından Harward Business Review serilerine kadar okumanızı önerdiğimiz kitaplardan konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu kitaplarla ‘stratejik yönetim nedir?’ sorusunun cevabını ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

– Sun Tzu – The Art of War for Managers: 50 Strategic Rules Updated for Today’s Business – Gerald A Michaelson, Steven W Michaelson

Strateji konusunda M.Ö. 500 yılında yaşamış ünlü Çinli general ve askeri teorisyen, Sun Tzu (Bin), Savaş Sanatı kitabı derki,

“Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı bilmiyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.”

Dünyanın en eski askeri strateji ve uluslar arası ilişkiler çalışmasından faydalanan bugünün iş dünyası geleceğini yönetirken aynı prensiplerden esinlenmelidir.

– Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers – Alexander Osterwalder, Yves Pigneur 

– Harvard Business Review on Strategic Renewal
(Harvard Business Review Paperback Series)

– Fırtınalı Dönemlerde Yönetim – Peter F. Drucker

– Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu Doğru işlerin yapılmasını sağlamak – Pascal Dennis

Bu içeriği beğendiniz mi?
Stratejik Yönetim Nedir?

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap