Bağlantılara atla

Dönüşüm Projeleri

Amacımız insana saygı ve sürekli gelişim yaşam felsefesine dayalı iş mükemmelliği ve gelişimi modelini şirketlerde uygulayarak performanslarını arttırmak, sürekli ve sağlıklı büyümelerini sağlamaktır.

İdeal Dönüşüm

İdealkoç’ un ana uzmanlık alanı, kurumların tüm işlevleriyle (yönetim, üretim, mali işler, insan kaynakları, satış, tedarik ve hizmet süreçleri…) rekabetin gerekliliklerine göre yeniden yapılandırıldığı “İdeal Dönüşüm Projeleri” ile iş ve üretim süreçlerinin konu bazlı ele alınarak ihtiyaca göre geliştirildiği “İş Mükemmelliği Projeleri”dir.

Dönüşüm Projeleri Adımları

Bu kapsamda otomotivden tekstile, tarımdan hizmete pek çok farklı sektörde çalışılmış, başarılı projelere imza atılmıştır. Bu projelerin adımları ve içerikleri aşağıdaki görselde detaylı sunulmuştur.

Dönüşüm Projeleri
Başlangıç
 • Problem ve Beklentilerin Mülakatı
 • Değerlendirme
 • Ürün Ailelerinin Tanımı
 • Pilot Çalışma Ekibinin
 • Oluşturulması
 • İletişim
 • Temel Eğitimler
Vizyon
 • Gelecek Durum Tasarımı
 • İş Süreçleri Değerlendirmesi (Q, C, D)
 • Yetkinlik Değerlendirmesi  (Kişisel, Sistemsel, Organizasyonel)
 • Kaynak Planlaması
 • İletişim
 • Araçların Eğitimi
Pilot Çalışma
 • Değer Akışı Yönetimi (VSM) ve Kaizenler ile Sürekli Akışın Sağlanması
 • Doğrulama
 • Standartlaşma
 • Sunum
 • İletişim
 • Sistem Eğitimi
Yaygınlaştırma
 • Ekip seçimi
 • Tüm Proseslere Yayılım
 • Yönetimsel Görseller
 • Standartlaşma
 • İletişim
 • Organizasyonel Eğitim
Stratejik Değerlendirme
 • Problemler & Fırsatların Değerlendirmesi
 • Hedef ve Politikaların Yayılımı
 • Değerlendirme
 • Organizasyonel
 • Değerlendirme
 • Liderlik Eğitimi
Süreklileştirme
 • Ortak Vizyon Oluşturma
 • Değer Zinciri Değerlendirmesi
 • Gelecek Durum tasarımı
 • Kaynak Planlaması
 • İletişim
 • Değer Zinciri Eğitimi

Dönüşüm Projeleri ile şirketlerde;

 • Proseslerin yalınlaştırılması ile kapasiteyi açığa çıkarmak,
 • Kalite  ve Tam Zamanında Üretim ile müşterini memnuniyetini sağlamak
 • Artan müşteri memnuniyeti ve açığa çıkan kapasiteyi satışın gelişimi ile satarak ciroyu artırmak,
 • Tedarik zinciri gelişimi ile satınalma maliyetlerini düşürerek etkin girdi maliyeti yönetimi sağlamak,
 • Şirketin müşteri memnuniyeti ve etkin gelişimi ile sürekli gelişimini ve sağlıklı büyümesini sağlamak,
 • Yalın kültür ile İş Güvenliği, Kalite,Maliyet, Teslimat, Moral (SQCDM) konularında süreklli gelişimi sağlamak, temel hedeflerimiz arasında yer alır.

Dönüşüm konusunda önce; yaklaşık 150 yıl önce gerçekleştirilen endüstri devriminden beri süre gelen kitle üretim mantığında temel amaç pazarın beklentisini en ucuz şekilde karşılamaktı .  Ürün ne kadar fazla imal edilirse o kadar ölçek ekonomisinin yakalanacağına inanılırdı.  Fakat zamanla gelişen ekonomik koşullar sayesinde üretici sayısının artması kapasitenin artmasına, pazarlama becerilerinin artması ile de ürün çeşitliğinin artmasına sebep oldu.

Bilgi çağının getirdiği teknolojik gelişmelerle pazarın makro boyutundan müşteri bazlı mikro boyutta davranış biçimleri izlenebilir oldu.  Artık, değer zincirinin tüm unsurlarının her müşteriye ayrı ayrı ve  “özel” bir değer sunması beklenmektedir.  Lüks tüketim mallarının bile seçkin grupların dışında daha fazla kitleye hitap etmesi arzulanmaktadır.  Kişiye özel ürün (örneğin, otomobil, telefon, giyim, vb) ve hizmet sunabilmek artık birçok kuruluşunun aranan rutin bir özelliği haline gelmiştir.

İdeal Dönüşüm modelimiz temel amacı bu değişken ve karmaşık ortamda İş Mükemmelliği‘nde sürdürebilir başarıyı sağlayabilecek ideal yapıyı kurmaktır.  Kademeli olarak devreye alınan çalışmalarla sürekli gelişim ve insan saygı prensiplerine doğrultusunda kurumun kısa ve uzun vadeli hedeflerine yol alınmaktadır.  Yapılan tüm faaliyetler amacımız kurumun her aşamasında Müşteri Odaklı çalışmayı bir prensip haline getirmektir.

Müşteriye sunulan değerin artması ve bu yönde katkıda bulunmayana tüm unsurların yok edilmesi kurum rekabetçiliğini sağlayacaktır.  Dolayısıyla dönüşüm modelimizde mevcutta sunulan değerin gelişimi en öncelikli konumuzdur.  Bunun için Değer Akış Haritası (Value Stream Mapping – VSM) çalışmaları ile siparişten sevkiyata uzanan ana iş süreci incelenir ve gerekli düzeltici faaliyetler öngörülür.  Bunun için 5S, Kaizen, SMED gibi araçların kullanımı çalışmayı bizzat yapan kişilere öğretilir.  “İşi En İyi Yapan Bilir” prensibine göre çalışılır.  Devreye alınan iyileştirmelerin kalite, verimlik ve akış olarak sonuçlara yansıması değerlendirilir.  Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde başlatılan iyileştirme çalışmaları tüm ürün gruplarında sürekli hale getirilir.

Kalite, Tesis Verimliliği ve Proje Yönetimi konularında VSM çalışmalarına paralel gelişim faaliyetleri başlatılır.

Amaç bir yandan proses bazlı gelişim sağlamak ama diğer yandan sistemsel gelişime destek vermektir.  Akışta kesintiye sebep olacak her türlü problem Standartlaşma ve Analitik Problem Çözme Teknikleri ile giderilmeye çalışılır.

Çalışmalar boyunca elde edilen başarı takip edilir periyodik olarak ilgili tüm birimlerle paylaşılır.  İnsan boyutundaki kazanımları sağlamak için çeşitli yetkinlik artırıcı faaliyetlerde bulunulur.  Organizasyonun her kademesinde görev alan çalışanların liderlik vasıfları takip edilir ve gelişim sağlanır.

Kurum ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir gelişim seferberliği kaynakların optimal kullanımı sağlayacaktır.  Bir yandan kitle üretimin mantığında kazanılan eski alışkanlıklardan kurtulmaya çalışılırken diğer bir yandan da ekip ruhu ve eşgüdüm içersinde Yalın Düşünce’ye uygun davranış ve alışkanlıkların kazanılmasına çalışılmalıdır. Her türlü karmaşa ve düzensizlik maliyetlere olumsuz olarak yansımaktadır.  Yapılan her türlü iyileştirme çalışmasının maliyete olan yansımasını değerlendirmek için, projenin ilerleyen aşamalarında, gerekli sistemler devreye alınır.  Dolayısıyla, çalışanlar gerek gelişim fırsatlarını gerekse yapılan çalışmaların yansımalarını noktasal olarak tespit edebilme kabiliyeti kazanırlar.

Önce firma içinde sonrada tüm değer zincirinde devreye alınacak bu değişim modeli sayesinde kurum rekabetçiliğini arttırabilir.  Gerek süreçlerde gerekse yetkinliklerde sağlanan bu kazanımlar yapısal olarak benimsendiğinde başarı sürdürebilir ve arzu edilen düzeyde sağlanabilir.

Dönüşüm Modeli Faydaları

Paralel çalışmanın içeriği ve derinliği projeye sağlanacak kaynakla orantılıdır. Firmanın rekabetteki konumu, pazar koşulları ile mevcut kadro ve birikimleri incelenmesi neticesinde potansiyel kazanımlar konusunda bir öngörüde bulunabilir.  Hazırlanacak proje planı doğrultusunda firmaya özel çözümler üretilebilir.

 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Değer zincirinde kesintisiz akış
 • Kapasite kullanımında %55 artış
 • Ürün geliştirme süresinde %25 azalma
 • Üretim akış süresinde %90 azalma
 • Verimlilikte %100 artış
 • Hata sayısında %80 azalma
 • Stokta %90 azalma
 • Alan kullanımında %55 azalma
 • İş kazalarında %70 azalma
 • Daha doğru envanter değeri
 • Daha az yeni yatırım
 • Görsellik

Çalışmaları deneyimli bir koçluk ekibince yürütülmesi sayesinde çalışma alanından kaliteye, verimlilikten sevkiyat performansına, müşteri memnuniyetinden yeni iş alma becerisine kadar uzanan bir çok alanda göz görülebilir ve ölçülebilir fayda elde edilebilir.  Önceki projelerimizde yaptığımız çalışmalarda sağlanan fayda şu mertebelerde olduğu görülmüştür.

Copy link
Powered by Social Snap