Bağlantılara atla

Müşteri Odaklı İnovasyon

Müşteri Odaklı Danışmanlık Hizmeti

Müşteri Odaklı İnovasyon

Müşteri Odaklı olarak çalışma kurumun ana düşüncesini ve yapısal iskeletini oluşturur.

Uzun vadeli başarıya ulaşmanın tek yol müşteri odaklı olmaktır.  Dolayısıyla, kurumun benimseyeceği stratejinin merkezinde müşteri olmalıdır.

Sunulan değerden pazardaki konumlandırmaya, kullanılacak satış kanallarından girilecek pazarlara ve uygulanacak iletişim stratejisine kadar işin odağında müşteri beklentisi olmalıdır.

Müşteri Odaklı Olmak ve Müşteri Eğilimleri

Müşteri odaklı olma sürecinde müşteri hakkında yapılan tüm pazar araştırmaları hem bugünün hem gelecekteki eğilimleri anlamak için yapılmalıdır.  Toplanan veriler ürün geliştirme, satış, satış sonrası ve üretim faaliyetlerine yön vermelidir.  Beklentiyi karşılayacak ürün ve üretim teknolojileri dikkatlice seçilmelidir.

Müşteriler verdikleri paranın yalnızca karşılığını almakla yetinmeyip kendileri açısından en fazla faydayı getiren seçimi yapmaktan hoşlanırlar.  Dolayısıyla sunulan değer rakiplerinizden farklı ve fazla ise müşterilerinizin ilgisini çekebileceğinizi unutmayınız.

Ürün ve hizmet bakımında “faydalı” manada farklı olması kurumun piyasa koşullarından daha fazla menfaat sağlamasını getirir.  Bunu için piyasa ihtiyaçları ile rakiplerin düzenli olarak izlenmesi gerekir.  Sonrasında da istenilen performansı yakalayacak iç çevre koşullarının sağlanması gerekir.

Kendi firmanızla ilgili bu iç ve dış çevre koşullarının farkında mısınız?

Müşterilerin sürekli olarak daha fazla istediği ve istediğini aldığı bir ortamda durağan bir yapını sürekliliği düşünülemez.  Dolayısıyla, sürekli gelişim ve yaratıcılığın ön plana çıktığı bir şirket kültürünü sağlamak uzun vade de kaçınılmazdır.  Yaratıcılık ya da inovasyon olarak tanımlanan “ruh” haline ulaşmak için kurum kültürünün uygun olması ve gerekli ortamın sağlanmış olması gerekir.

Müşteri Odaklı Olmak ve İnovasyon Hizmetleri

İnovasyon, bilineni zorlayan, iş sahiplerinin uzun vadeli şirket vizyonlarına götüren, pazarda farklılaştırmayı gerçekleştiren en önemli unsurdur.

Tasarımdan satışa üretimden teslimata uzanan tüm süreçlerin uyumluluğunun denetimi, gerekli pazarlama satış tasarım ve üretim sistemlerinin uygulanmasını, etkin tasarım gözden geçirme ve bilgi tabanı (know-how) yönetimi ve etkin bir inovasyon sistematiğinin devreye alınmasını konusunda katkıda bulunabiliriz. Sunulan değerden pazardaki konumlandırmaya, kullanılacak satış kanallarından girilecek pazarlara ve uygulanacak iletişim stratejisine kadar işin odağında müşteri beklentisi olmalıdır.

Müşteri Odaklı İnovasyon
Copy link
Powered by Social Snap