Bağlantılara atla

EğitimlerStrateji ve Yönetim

Agile proje yönetimi hızlı sonuç sağlayabilme ve değişimlere uyum sağlayabilme avantajı sağlayan bir proje yönetim tarzıdır. Detaylı İncele

“Yönetimin pusulası”, “pusulaya göre yönetim” anlamlarına gelen Hoshin Kanri, Toyota’nın ve önde gelen başarılı Japon şirketlerinin uzun yıllardır etkin şekilde kullandığı Hedeflerle Yönetim sistemidir. Detaylı İncele

Strateji fırsatlardan azami düzeyde faydalanmak, tehditlerden zamanında uzaklaşmaktır ve kurumun geleceğini yönetmektir. Detaylı İncele

Yalın yönetimde esas hedef, tekstil, mobilya, otomotiv, sağlık… dahil olmak üzere herhangi bir sektördeki kurumda zaman, çaba veya para kaybına sebep olan noktaları minimize edip ortadan kaldırmaktır. Detaylı İncele

Değer Yönetim Sistemi (DYS) mali performansta iyileşme sağlamaya yönelik fikir üretim ve uygulanışını harekete geçiren bir işleyiş disiplinidir. Detaylı İncele

A3 Yönetimi, Toyota tarafından problem çözme aracı ve yöntemi olarak geliştirilmiştir ve Toyota’nın tüm yönetim kademesinde uzun yıllardır etkin şekilde kullanılmaktadır. Detaylı İncele

Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sunumu sürecini tam zamanında tamamlayarak, yeni ürünleri %30–50 gibi daha kısa zamanda müşterinin istediği tam kalite ve maliyette başarı ile pazara sunulmasında uygulanan en önemli yönetim yaklaşımının “O-Obeya” olduğu ifade edilmektedir. Detaylı İncele

EğitimlerKalite Sistemleri

Yerinde Kalite, değeri üreten operasyonun her defasında işi doğru yapmasını amaçlayan bir yaklaşım ve uygulama metodudur. Detaylı İncele

Poka Yoke – Hata Önleyici Sistemler, makinelerin ve operatörlerin hatalarını önleyen veya oluşan hataların ortaya çıkmasını sağlayan alet, aparat, mekanizmaların kullanımıdır. Detaylı İncele

Proseslerde iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat, motivasyon ve çevre hedeflerine ulaşabilmek için yürütülen çalışmaların etkinliğinin kontrol edildiği bir denetim sistemidir. Detaylı İncele

Bir problemin kök sebebini bulmak ve problemin tekrarını önlemek için standardize edilmiş bir problem çözme sürecidir. Detaylı İncele

Hata türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode Effect Analysis-FMEA), riskleri tahmin ederek kalite hatalarını önlemeye yönelik güçlü bir kalite yönetim ve gelişim tekniğidir.  Detaylı İncele

Kalite maliyetleri, mevcut kalitesizlikler nedeniyle oluşan ya da olası kalitesizlikleri önlemek amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerdir. Detaylı İncele

Eğitimler Bakım Sistemleri

TPM eğitimi ile sistemi detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintanence-TPM), makinaların sıfır arıza ve sıfır duruş ile kesintisiz üretim yapmasını hedefleyen proaktif makine yönetim sistemidir. Detaylı İncele

Otonom Bakım (Jishu-Hozen), makinaların sıfır arıza ve sıfır duruş ile kesintisiz üretim yapması hedefine ulaşılması amacıyla operatörlerin kendi ekipmanlarının temel bakımlarını yapmaları için yürütülen bakım ve iyileştirme faaliyetleri olarak tanımlanır. Detaylı İncele

Eğitimler Dijital Çözümler

Bilgi Güvenliği, kurumsal ve kişisel anlamda değer içeren her türlü bilginin korunmasına yönelik sergilenmesi gereken kural bütünlüğüdür. Detaylı İncele

EğitimlerYalın Teknikler

Yalın Teknikler İnsana Saygı ve Sürekli Gelişim anlayışı içerisinde israfların ortadan kaldırılarak kalitenin iyileştirildiği, maliyetlerin düşürüldüğü, teslimat sürelerinin kısaldığı, iş kazalarının azaldığı ve çalışan memnuniyetinin arttığı üretken ve mutlu bir toplumun yaratılmasını sağlayan Yalın Yönetim felsefesidir. Detaylı İncele

Değer Akışı Yönetimi, hammaddeden son kullanıcıya doğru olan üretim/hizmet akışının değer akışı haritalama tekniği kullanılarak çizilmesi, incelenmesi ve yalın ilkelere göre israflarının ortadan kaldırılarak iyileştirilmesidir. Detaylı İncele

Problem çözme teknikleri ile sorunların farkına varalım… Hoşgeldiniz Problemler…Problemler, sanıldığı gibi kötü değildir. Problem olmayan yerde gelişim olmaz. Detaylı İncele

İlk seferde uzmanlarla mükemmeli değil, tüm çalışanlarla küçük ama sürekli iyileşmeleri hedefleyin…Detaylı İncele

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru değişim” anlamına gelir. Üretim ve iş süreçlerinin her kademesinde israf ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak, mevcut durumu geliştirmek, iyileştirme yapmak demektir. Detaylı İncele

Üretim alanlarında düzenin ve sistemli çalışmanın getirilerini siz de göreceksiniz. 5S Eğitimiyle üretim alanlarında verimli ve düzenli çalışmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Detaylı İncele

5S, Kalite, Maliyet ve Teslimat konularında sürekli gelişim için gerekli güvenli, düzenli, temiz ve verimli çalışma ortamını hazırlamanın ve devam ettirmenin 5 adımıdır. Detaylı İncele

Görsel Proje Yönetimi Eğitimi şirketin stratejilerini ve hedeflerini belirlemenize yardımcı olacaktır. Detaylı İncele

Eğitimde SMED teknikleri ve işletmelerde nasıl başarıyla uygulamaya alınacağı anlatılmaktadır. Detaylı İncele

Hat Dengeleme (Yamazumi), hücredeki operatörlerin ve onların yaptıkları operasyonlardaki iş adımlarının birbirleri ile senkronize ve dengeli bir şekilde organizasyonunu ifade eder. Detaylı İncele

Standart İş, operatörün yaptığı işin kalite, maliyet, süre hedeflerini; iş güvenliği ve 5S kurallarını uygulayarak sürekli olarak gerçekleştirmesini sağlayan, tanımlı, görsel, kolay anlaşılır ve tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde bilinen, aynı şekilde uygulanan iş yapış yöntemidir. Detaylı İncele

Bu eğitimde Yalın üretime katrkıda bulunmak için maliyetlerin düşürülmesi ve ergonomide iyileşmeye yardımcı konularında Karakuri düşünce tarzı anlatılmaktadır. Detaylı incele

Makine Verimliliği ve Yamazumi, Cycle senzu ile makinanın 1 parça üretme zamanları içerisindeki tüm hareketlerini inceleyerek MCT (machine cycle Time) azaltma amaçlı yapılmaktadır. Detaylı incele

Eğitimler Satış Pazarlama

Müşteri Odaklılık Eğitimi ile ilgili olarak amaç zorlu piyasa koşulları ve rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında büyümenin en önemli yolu müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Detaylı İncele

Hedeflerle Satış Yönetimi Eğitimi’nde müşteri için mükemmel değeri yaratmak ve bu değeri müşterinin istediği şekilde, miktarda, zamanda ve fiyat ile şirketine en yüksek finansal getiriyi sağlayacak şekilde sunmak ana amaçtır. Detaylı İncele

Müşterilerinizle olan ilişkilerinizi doğru yönetmek firmanızın finansal başarısının en önemli koşullarındadır. Kurumların amacı “mükemmel değeri üretmek ve sunmak” bu da mükemmel süreçler, çok yönlü geliştirilmiş mutlu çalışanlar ve memnun edilmiş tedarikçiler ile sağlanabilir. Detaylı İncele

Müşterilerinizle olan ilişkilerinizi doğru yönetmek firmanızın finansal başarısının en önemli koşullarındadır. Kurumların amacı “mükemmel değeri üretmek ve sunmak” bu da mükemmel süreçler, çok yönlü geliştirilmiş mutlu çalışanlar ve memnun edilmiş tedarikçiler ile sağlanabilir. Detaylı İncele

Eğitimler Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu sistemde, işletmelerin tedarikçilerinden temin ettikleri malzemeleri ihtiyaç duydukları zamanda, sadece ihtiyaç duydukları miktarlarda temin edebilmelerini sağlamak, tedarik malzemesi stoklarını azaltarak veya ortadan kaldırarak stok maliyetlerini düşürmek ve siparişlerin tedarikçilere aktarıldığı bilgi akışını etkin yönetmek amacıyla kullanılan malzeme temin sistemidir. Detaylı İncele

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi, hammadde temininden, üretime ve son müşteriye kadar bir malın ulaşılabilmesi için bir değer zincirinde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı ve müşteriler arasında malzeme/ürün, para ve bilginin yönetimi konusunda yol göstermektedir. Detaylı İncele

Eğitimler Liderlik Gelişimi

Başarılı bir iş yaşamı sürdürmek için; birbirimizi anlamamız, esnek ve anlayışlı davranabilmemiz, işbirliği yapan takımlar kurabilmemiz gerekir.  Detaylı İncele

Çatışma Yönetimi Eğitiminde Amaç katılımcıları iş yaşamı ve ortamının kaçınılmaz bir gerçeği olan, kaygı ve strese yol açan çatışmaları sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için gerekli teknikler konusunda bilgilendirmektir. Detaylı İncele

Katılımcıları etkin bir yönetim sergileyebilmeleri için ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme için Yönetim Eğitimi sizleri bekliyor. Detaylı İncele

Etkili Sunum Teknikleri Eğitiminde amaç Tam ve titizlikle yapılan tasarım ve planlamanın eğitim süreci kalitesine ve başarılı sonuçlara katkısını fark ettirmek, eğitim tasarımını tüm boyutları ile adım adım incelemek, etkin eğitimler gerçekleştirmek için gerekli sunum tekniklerini paylaşmaktır. Detaylı İncele

Eğitimcinin Eğitiminde amaç tam ve titizlikle yapılan tasarım ve planlamanın eğitim süreci kalitesine ve başarılı sonuçlara katkısını fark ettirmek, eğitim tasarımını tüm boyutları ile adım adım incelemek, etkin eğitimler gerçekleştirmek için gerekli sunum tekniklerini paylaşmaktır. Detaylı İncele

Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi ile katılımcıların iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve daha verimli kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Detaylı İncele

Kuşaklar arası çatışmanın nedenleri: İletişimsizlik…İş Hayatında Kuşaklar Arası İletişim Eğitimiyle bu sorunu çözebilirsiniz. Detaylı İncele

Günümüzün yoğun rekabet ve değişim ortamında şirketlerin sürekli gelişimini sağlamak için geçmişte uygulanan “Benim dediğimi yap” veya “bildiğin gibi yap” tarzı liderlik modellerinden çok farklı ama çok daha etkin olan ve “Beni izle, birlikte bakalım, birlikte yapalım” felsefesiyle Yalın Liderlik tüm çalışanların desteğini sağlamaktadır. Detaylı İncele

Günümüz dünyasında rekabet edebilmek için işletmelerin değişim sürecine başladıklarında karşılaşılabilecekleri en büyük problem kurumların değişime olan direncidir. Detaylı İncele

İnsan yetiştiren ve geliştiren, yol gösteren ve biz diyen Liderler yetiştirin. Liderlik eğitimimize siz de katılın. Detaylı İncele

Takımların net bir yön duygusu olmalı…Takım Çalışması Eğitimi ile siz de etkin bir ekip oluşturabilirsiniz. Detaylı İncele

Yalın Düşünce doğrultusunda yürütülen faaliyetlerinin sürekliliği, Sürekli Gelişim kültürünü oluşturmanın en temel beklentisidir. Detaylı İncele

Eğitimler İnsan Kaynakları

Kurumun iş yapış biçimlerini fonksiyonel, hiyerarşik yapısına göre değil; yalın süreçlerin akışına göre düzenleyen bir yönetim tarzıdır. Detaylı İncele

Vizyonumuzu, amaçlarımızı ve hedeflerimizi yaygınlaştırmak ve onlara ulaşmak için kullanılan bir planlama ve yönetim sistemidir. Detaylı İncele

İnsan kaynakları alanının giderek artan öneminin; öne çıkan süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bu alanlardaki yalın uygulamaların ele alındığı konuları kapsayan bir eğitimdir. Detaylı İncele

Eğitimler Sektörel

Bu yönetim ve düşünce tarzının kanıtlanmış başarısı ve kullanılan tekniklerin otomotiv dışında da evrensel olarak uygulanabilirliği, tekstil, sağlık, tarım, perakendecilik gibi sektörlerde yaygınlaşmasının yolunu açmıştır. Detaylı İncele

Copy link
Powered by Social Snap