Bağlantılara atla

Hakkımızda

Amacımız insana saygı ve sürekli gelişim yaşam felsefesine dayalı iş mükemmelliği ve gelişimi modelini şirketlerde uygulayarak performanslarını arttırmak, sürekli ve sağlıklı büyümelerini sağlamaktır.

2006’dan beri faaliyet gösteren kurumumuz başta otomotiv ve tekstil sektörü olmak üzere her türlü ürün üreten ve hizmet sağlayan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Birlikleri gibi STK ve hizmet sektörleri için etkin ve yararlı çözümler üretmekteyiz.

İstanbul Kartal’da kurulu ofislerimizde hizmet veren ekibimiz, 30 yılı aşkın profesyonel hayattaki tecrübesiyle farklı sektörlerde görev almaktadır. Geniş ve kapsamlı yönetim ve üretim tecrübemizle etkin, hızlı ve yüksek kazançlı projeler yürütmekteyiz.

Koçluk esasına dayanan ve ülkemiz kültürüne uygun olarak geliştirdiğimiz özel çalışma metodolojimiz sayesinde hizmet verdiğimiz kurumlarda Sürekli Gelişime dayalı sistemler kuruyoruz ve çalışanlarının gelişimini sağlıyoruz.

Kurum ve çalışan gelişimi ile meydana gelen artı katma değer sayesinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağımıza inanarak çalışmalarımıza cesaret, azim ve inanç ile devam ediyoruz.

Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda

Aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

  • Yalın Teknikler (5S, Kaizen, SMED, Kanban, Heijunka, vs) hakkında eğitimler düzenliyoruz. Tüm çalışanların Yalın Kültürü benimsemesi için analitik problem çözme tekniklerini uygulayarak öğrenmesini sağlıyoruz. Firma düzeyinde devreye alınan bu tekniklerle kalite, maliyet ve zaman konusunda performans artışı sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışıyoruz.
  • Yeniden Yapılanma & Yalın Dönüşüm projeleri yürüterek kurumların sürdürülebilir rekabetçiliğini sağlıyoruz. Çalışma öncesi yapılan analizlerle kurumun ihtiyaçları tespit edilip yönetimle yapılacak proje hakkında uzlaşma sağlanıyor. Proje başladıktan sonra analizler yapılmaya devam edilerek elde edilen sonuçlar değerlendiriliyor ve gerekli olan düzenlemeler yapılıyor.
  • Değer Zinciri Yönetimi ile kurumun kaynak israfını azaltıp paydaşlarıyla ilgili olan bütünsel yapısını güçlendiriyoruz. Tam zamanında üretim prensipleri doğrultusunda devreye alınan projeler ile stoklar azaltılıyor ve sevkiyat performansı geliştiriliyor. Gerek konvensiyonel (Kanban) gerekse dijital yöntemlerle değer zincirinde gelişmeler sağlanmaktadır.
  • Stratejik Planlama ile firmanın misyon, vizyon ve değerler hedeflerine ulaşmaları için sistem kurmalarını sağlıyoruz. Kurum düzeyinde tek amaç, eş güdüm ve sürekli gelişimi benimsemesi için Hoshin Kanri sistematiğini devreye alıyoruz. Değişen çevre koşulları doğrultusunda firmanın kendini güncellemesi için gerekli olan kurum kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz.
  • Müşteri Odaklı İnovasyon çalışmaları ile kurumların Ar-Ge ve Ürge çalışmaları Yalın metotlarla geliştirilmektedir. Oobeya, görsel proje yönetim sistematiği ile ürün geliştirme süreçlerinin kalite, maliyet, zaman performansları arttırılıyor. Yaratıcı ve yenilikçi düşünce unsurlarını geliştirecek proje yönetim ortamı devreye alınıyor.
  • Liderlik Gelişim Programı ile kurumun başarı ve gelişime endekslemiş liderlik modeli belirleniyor. Performansa dayalı kurum organizasyonu ile sürekli gelişime dayalı bir İK modeli devreye alınıyor. Çalışan memnuniyetinin azami düzeye çıkartılması için gerekli düzenlemeler yapılıyor.
  • Satış & Pazarlama süreçlerinde yapılan çalışmalar ile kurumun müşteri ilişkileri yönetim beceri ve sistematiği geliştirilmektedir. Pazar ve rekabet analizi çalışmaları ile firmanın pazarda etkinliğini arttıracak gerekli düzenlemeler yapılıyor. Kurumun kısa ve uzun vadeli başarısını sağlayacak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Müşterilerimizin İnsana Saygı ve Sürekli Gelişim kültürünü benimseyerek sürdürebilir başarı elde etmelerini sağlamaktır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını, konjonktürel koşullara uygun olarak, değer bazlı başarı hikayelerine dönüştüren, performans odaklı, saygın ve seçkin bir firma olmak.

Azim ve yaşanan zorluklara karşın kolay pes etmemek.  Sonuçlar alınana kadar mücadeleye devam etmek.  Çalışmak! Çalışmak! Çalışmak!

Copy link
Powered by Social Snap