Bağlantılara atla
Hedeflerle Yönetim Nedir?

Hedeflerle Yönetim Nedir?

Neden Hedeflerle Yönetim ?

Hedeflerle yönetim kurumdaki tüm çalışanların takım çalışması ve eşgüdüm halinde ve aynı hedefler doğrultusunda tek bir amaca doğru ilerleme sistematiğidir. Firmanın belirlediği stratejinin hayata geçmesi için hedeflerin ve izlenecek yolların (politikaların) tanımlanması gerekir. Hedef birliği kurumda eşgüdüm ve başarının sürekliliğini sağlar.

İletişimin sınırsız olduğu ve tek amacın kurum başarısı olduğu bir ortamda  ortaya çıkan sinerji sürekli gelişimin en temel enerji kaynağıdır.  Uygulamanın kurumun stratejileri ile hizalanması neticesinde kuruma sağlanan fayda azami düzeye ulaşır.  Günlük işler ile gelecek adına yürütülen faaliyetler bir ahenk içindedirler.  Kısa ve uzun vadeli tüm hedefler önce bölümlere sonra kurumun en alt düzeyindeki takımlarına hakkaniyet esaslarına ve yetki ölçeğinde paylaştırılır.  Yürütülen projelerin sonuçlara yansıması ile sağlanan katkının değerlendirilmesi yapılır.  Performans değerlendirme sistematiğine yansıyan bir sonraki gelişim hedefleri ile refahın paylaşımına karar verilir.

 

Hedeflerle Yönetim, SWOT ve PUKÖ Döngüsü

Uzun vadede belirlenen amaca ulaşmak için tüm organizasyonun dahil edildiği (ayağı yere basan) bir yol haritası hazırlamak gereklidir. PUKÖ döngüsü içinde değişen ve gelişen iç ve dış piyasa koşullarına göre hazırlanmış yol haritasını güncellemek, hedeflere uyumu düzenli gözden geçirmek ve sapmaları aksiyonlar ile yönetmek önemlidir. Hedeflerle yönetimin üç temel prensibi vardır:

 

    • Eşgüdüm,
    • Sürekli gelişim ve
    • Tek hedefli olmaktır. Hedeflerin mutabakatı ile dikey yayılımı ve hedeflere uyumun izlenmesi konuları işlenmektedir.

 

Hedeflerle yönetim için analiz safhasında SWOT çalışması yapılması, misyon ve vizyon beyanlarının gözden geçirilmesi ve belirlenen strateji planlama ve stratejik hedeflere göre yönetim için uygun yol haritası gerekmektedir.  Buna göre güçlü yönler öne çıkmalı ve zayıf yönler gerektiğince güçlendirilmelidir.

 

Bu içeriği beğendiniz mi?
Hedeflerle Yönetim Nedir?

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap