Bağlantılara atla

İş Mükemmelliği Nedir?

İş mükemmelliği, bir organizasyonun belirlenmiş hedeflere ulaşmak için sürekli olarak kendisini geliştirmesi ve iş süreçlerinde etkinlik, verimlilik, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi faktörleri en üst seviyede tutmasıdır.

Müşteri Memnuniyeti ve Sürekli Gelişim Faaliyetlerimiz

İş Mükemmelliği bir kurumun varoluş felsefesinin amaçladığı ideal bir konumdur. Tüm kısa ve uzun vadeli hedefler bu amaca hizmet eder. Özel sektörde Üretim, Kalite, Tasarım, Planlama, Satınalma, Satış Pazarlama, Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları gibi birimlerce yürütülen faaliyetler yıllık planlanır ve nihayetinde İş Mükemmelliği amaçlanır. Kamuda ve STK’larda kısa uzun vadeli hedefler yine yıllık faaliyet planı çerçevesinde İş Mükemmelliğini amaçlar. Tüm birimler tek bir amaca odaklı çalışır ve eş güdüm içerisindedirler.

İş Mükemmelliği Nedir?
İş Mükemmelliği Nedir?

İş Mükemmelliğinin merkezinde koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımı vardır.  İç ve dış müşteri odaklılığı tüm organizasyonun temel ilkesidir.  Dış müşteri kurum misyonunun hizmet ettiği ana ilgi odağıdır ve kurumun ihtiyacı olan kaynakları yönetir.  İşbirliğinin devamı neticesinde ilgili kurum bu kaynaklara erişim sağlar ve etkinliğini diğer olası dış müşterilere yaygınlaştırabilir.

İç müşteri kavramı ise nihai müşteriyi sağlanan ürün ve hizmetlerin oluşumunun sağlandığı değer zincirinde ardışık dizili birey ve birimlerin arasındaki ilişkiyi tanımlar.  Değer zincirinde yer alan her aşama bir önceki aşamanın iç müşterisidir ve bir sonraki aşamanın iç tedarikçisidir.  İç müşteri kavramı kurumun nihai müşterisine karşın sorumlu olduğu görevi eksiksiz olarak olduğu yerde yerine getirmesi için gerekli görev tanımını tanımlar.  Değer zinciri ve görev tanımını ilişkisini canlılarda bulunan DNA ve gen ilişkisine benzetebiliriz.

Görev tanımları yapılan iş süreçleri ile tanımlanır. Her süreç ise ardışık olarak yapılması geren iş adımlarını içerir. Örneğin, planlama uzmanı planlama sürecinin yerine getirilmesinden sorumludur. Planlama süreci ise planlama adım ve aşamalarından oluşmaktadır.

Yetkinlik seviyesi her kişi veya sistemin sorumlu olduğu göreve ait süreci ne kadar etkin yerine getirdiğinin ölçüsüdür. Eğer süreç güvenilir değilse, yani müşteri beklentisini karşılayamayacak düzeydeyse, sürecin düzeltilmesi gerekir. Eğer eleman veya sistem yetkin değilse, yani müşteri beklentisini karşılamayacak düzeyde değilse, yetkinliğin gelişimi gerekir.

Standartlaşma yalnızca süreç güvenilirliği halinde olur. İşin yalnızca nasıl yapılacağının tarifi (ör. yemek tarifi) yeterli değildir. Her kim yaparsa yapsın müşteri tarafından belirlenen kabul edilir “aralık” da olması beklenir. Bir dizi ölçümler yaparak ve düzenli denetimlerle sürecin güvenilirliliği teyit edilmelidir.

Gelişim ancak standartlaşmış süreçlerde olabilir. Aksi durumda gelişim hamlesi istenilen “güvenilir” sonucu vermez. Gelişimin sürekliliği davranışsal olarak kurum kültürünün bahsi geçen kavramları ne derece özümsediğini gösterir. “Her günün bir önceki günden daha iyi olması” mükemmelliğe giden yolu tarif eder.

İş Mükemmelliği modeli bir kurumun bu mükemmellik felsefesini hayata geçirmede kullandığı araçları, süreçleri ve yetkinliklerinin bütününü tarifler. Yalın Düşünce ve Teknikler İş Mükemmelliğine ulaşmak için tariflenmiş bütünsel bir iş yapış tarzıdır. Dünya çapında tüm sektör ve kurumlarda farklı şekillerde uygulanmaktadır. Yalın’ın menşei Japon Toyota otomobil şirketidir.

Çalışmalarımız müşteriye en hızlı etki yapacak üretim veya hizmet sürecinden başlayıp kademeli olarak yönetim, satış pazarlama ve mali süreçlere yayılımla devam etmektedir. 3-5 aylık değerlendirmelerle gelişim raporlanır ve sapmalara karşın önlem alınır.

İdealkoç olarak; amacımız müşterilerimizin İş Mükemmelliği yolculuklarında onlara rehberlik yapmaktır. Hedefimizi eğitim, uygulama ve danışmanlık hizmetlerimizle sektör bağımsız olarak müşterilerimize katma değer yaratmaktır.

Copy link
Powered by Social Snap