İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Iş Mükemmelliği

İş Mükemmelliği nedir?

İş Mükemmelliği Nedir Sorusuna Nasıl Bir Cevap Verirdiniz? 

‘İş Mükemmelliği Nedir’ sorusuna cevap olarak kurumların varoluş felsefesinin amaçladığı ideal bir konum olduğunu söyleyebiliriz.  Kısa ve uzun vadeli tüm hedefler bu amaca hizmet etmektedir.  Özel sektörde Üretim, Kalite, Tasarım, Planlama, Satın alma, Satış Pazarlama, Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları gibi departmanlar tarafından yürütülen faaliyetler yıllık olarak planlanır ve nihayetinde ise İş-Mükemmelliği amaçlanmaktadır.

Kamuda ve STK’larda kısa uzun vadeli hedefler yine yıllık faaliyet planı çerçevesinde İş Mükemmelliği Nedir sorusuna cevap vermeyi amaçlamaktadır.  Tüm birimler tek bir amaca odaklı çalışır ve eş güdüm içerisindedirler.

İş Mükemmelliği Temel İlkeleri

‘İş Mükemmelliği Nedir ve Temel İlkesi Nasıl olmalıdır’ sorusunun merkezinde koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımı bulunmaktadır.  İç ve dış müşteri odaklılığı tüm organizasyonun temel ilkesidir….

Ara