Bağlantılara atla

Stratejik Planlama

Strateji Planlama sürdürebilir başarıyı elde etmek için izlenecek ana yol haritasını belirlemek bir kurumun en temel yönetim pusulasıdır.

Strateji Planlama ile Sürdürülebilir Başarı

Stratejik öncelikler rekabetçi bir piyasada odaklanma ve doğru ölçekte var olmak için gereklidir. Nihai amaca hizmet eden hedeflerin yol gösterdiği ve uygulamaların eksiksiz gerçekleşme sizleri hayallerinize ulaştıracaktır.
Değer zincirinde çalışanların tamamı bir ahenk içinde çalışması için bu yol haritasından haberdar olması, buna göre hareket etmesi ve gerekli önlemleri almaları gerekir.

Stratejik Planlama ve SWOT

Analiz safhasında SWOT çalışması yapılması, misyon ve vizyon beyanlarının gözden geçirilmesi ve belirlenen strateji planlama ve stratejik hedeflere göre uygun yol haritası hazırlanmalıdır.  Buna göre güçlü yönler öne çıkmalı ve zayıf yönler gerektiğince güçlendirilmelidir.

İlgili sistemsel yetkinliklerin edinilmesi ve araçların kullanımı, iletişimin geliştirilmesi, yatırım ve sermaye ihtiyaçlarının hesaplanması, performans değerlendirme ve sürekli gelişime kadar birçok unsurun organizasyonun tamamına yayılması konularında sizlere büyük katkımız olacaktır.

Akabinde, çalışanların inisiyatif alarak stratejik planlar doğrultusunda belirlenen hedeflere yönelik hareket ettiği, tüm bölümlerle birlikte hedef birliği içinde çalışıldığı, sürekli gelişimin sağlandığı ve kurumsallığın öne çıktığı bir şirket idaresi sağlanması konularında katkıda bulunabiliriz.

Stratejik Planlama
Stratejik Planlama Çalıştayı

İdealkoç olarak üst ve orta düzey lider yönetici seçme, yetiştirme ve tutma programları devreye alarak strateji yönetiminin insan boyutu ile ilgili konularda gerekli güçlendirmeleri sağlıyoruz.

Firmaya özel veya gruplara, sektörlerine özel “Stratejik Planlama Çalıştayları” düzenliyoruz. Ayrıca, SWOT Analizlerini gerçekleştiriyor, stratejik opsiyonlarını hazırlıyor, hedeflerine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini oluşturarak Kurumsal Yönetim sistemini hayata geçiriyoruz.

Yol Haritası X-Matris

İdealkoç olarak, şirketinizin uzun vadeli hedefini belirleme sürecinde sizin ve ekibinizin tam mutabakatını sağlamak, bu hedefe ulaşmak için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olmak amacıyla çalıştay sonrasında kullandığımız temel araçlardan biri X Matris’tir. X Matris, firmanızın uzun vadeli hedeflerini, gerekli olan kısa vadeli hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için her çalışan ve paydaşınıza düşen görevleri görünür hale getiren bir araçtır. Aynı zamanda hedef dışı süreçleri belirler ve kaynak israfına neden olan unsurları ortaya çıkarır.

Belirlenen hedefler tam mutabakat ile belirlenir ve belirli periyotlarda kontrol ve takip sistematiği ile izlenir. Kurumsal hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için, tüm çalışanların katılımıyla oluşturulan bu sistematiği birlikte hayata geçirebiliriz.

Copy link
Powered by Social Snap