Bağlantılara atla

Liderlik Gelişim Programı

Liderlik Gelişim Modeli Nasıl Olmalıdır?

Liderlik Gelişim Programı

Liderlik gelişim sorunun cevabını vermeden önce günümüz koşullarına uygun, çağdaş yönetim teknikleri ile yetişmiş, kurum beklentilerine odaklı, ekibinin gelişimini önem veren ve performansını sürekli gelişime endekslemiş bir liderlik modeli başarı için önemli olduğunu belirtmeliyiz.

Liderin öncelikle kendisini yönetilmesi, ilkeli davranması ve değişime açık olması gerekir. İletişim becerileri yüksek, kendisini doğru ifade edebilen, ikna edici ve tutarlı olabilmek liderde aranan en önemli özelliklerdendir. Liderlik özelliğindeki kişinin iyi bir yönetici, lider olabilmesi için kendisine tahsis edilen kaynakları azami düzeyde faydaya dönüştürmesi, hedef odaklı olması ve zamanı en iyi kullanabilmesi gerekir.

Liderlik Gelişim Süreci

Liderin gelişim sürecinde programa dâhil olan adayların bu özellikleri birlikte tespit edilir. Adaya yapılan geri bildirimle mevcut durum ve izlenecek yol haritası konusunda mutabakat sağlanır. Farklı senaryo ve çalışma egzersizleri ile adayların liderlik yetkinliği geliştirilmeye çalışılır.

Liderlik Gelişim Programı ile Değerlendirme

Gün sonu değerlendirme yapmayı, alınan kararların yazılı takibi, zamanın etkin yönetimi ve belirlenen eksikliklerin kapatılması konusunda alıştırmalar yapılır. Program başından sonuna kadar lider adayı ile yaşanan durum değerlendirilir ve düzeltici faaliyetler kararlaştırılır. Program sonunda gelinen nokta değerlendirilir ve bir sonraki gelişme adımı için öneriler yapılır.

Ekip düzeyinde liderlik ekibinin gelişimini ve büyümesini sağlamak, ekip üyelerinin düşünme kabiliyetlerini geliştirmek, bilgi ve tecrübelerini arttırmak, özgüvenli ve otonom çalışmalarını sağlamak ve yeni beceriler kazanmasını sağlamaktır.

Ekip lideri adayları ekip üyelerine koçluk ve mentorluk yapma, etkin iletişim ve takım olma, durumsal liderlik ile çatışma yönetimi konularında eğitilirler. Ekip üyelerine nasıl davranılacağı konusunda çeşitli senaryolar doğrultusunda “rol oynama” ile alıştırma yapılır ve geri bildirim sağlanır. Yapılan çeşitli çeşitli ekip geliştirme egzersizleri ile “birlikte bilmek, birlikte yapmak ve birlikte başarmak” bakış açısı öğretilir. Yetkinlikler pekiştirilir. Program sonuna kadar ekip lideri adayı ile durum değerlendirmesi yapılır ve gelişim için gerekli düzenlemeler yapılır. Program sonunda gelinen nokta değerlendirilir ve bir sonraki gelişme adımı için öneriler yapılır.

Liderlik Gelişim Programı İçeriği

Son olarak birden fazla ekibi ya da kalabalık bir ekibi yönetmek için gerekli liderlik etkinlikleri için adayların genchi-genbutsu, yani yerinde gözlem yapma becerileri, performans değerlendirme ve geliştirme yetkinliği, hedef yayılım ve raporlama beceri ve çatışma yönetimi becerilerinin gelişimine çalışılır.

Yönetimde şeffaflık ilkeleri doğrultusunda problemin gizlenmemesi gelişimin görselliği için yönlendirmeler yapılır.  Adayların gelişimi yukarıda bahsi geçen PUKÖ sürecinde ele alınır ve program sonunda sonuçlar yönetime sunulur. Programda Kaizen, VSM, Hoshin Kanri gibi yalın araçlar kullanılır.  Sonuçlar A3 raporlama tekniği ile yapılır.

Liderlik Gelişim Programı
Copy link
Powered by Social Snap