Bağlantılara atla

Kişisel Veriler Politikası

Aydınlatma metni

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca –veri sorumlusu- İdeal Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.‘nin Kanun’un 10.maddesine uygun olarak sunduğu hizmetler kapsamında “veri sahipleri”nin kişisel verilerini gereken özen ve hassasiyet ile bünyemizde barındırmak amacıyla hazırlanmıştır. Verilerinizin hangi yöntem, amaçlarla kimlerle paylaşılabileceği ve hukuki nedenler ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı hedefliyoruz.

Veri sorumlusu: İdeal Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres: Kordonboyu Mah. Turgut Özal Bulv.  Dumankaya Horizon B Blok No: 65/30 Kartal – İstanbul
MERSİS no:
0842002896500015
Ticaret sicil no: 398496-0
Tel: +90 (216) 706 02 13
Web sitesi: www.idealkoc.com

KVKK kapsamında detaylı metin aşağıdaki gibidir.

İdeal Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. web siteleri, telefon, mail, yüz yüze veya online toplantı, eğitim/danışmanlık hizmetleri kapsamında www.idealkoc.com veya diğer şirket web sayfaları üzerinde, CRM sisteminde ve sosyal medyada işlenen veriler aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişinin adı soyadı ve pozisyonu,
 2. Katıldığı online veya yüz yüze eğitim/danışmanlık kapsamında kişinin resim, video kaydı ve ilgili etkinlikler konusunda yorumu
 3. Telefonu, e-posta adresi
 4. Firma logosu, adı ve adresi

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

 • Web site kullanım, ziyaretçi ve istatistik analizi yapılması,
 • Üye/kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya var olan ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kişisel verileriniz doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirilerek tanıtımın yapılması; bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlanması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri profil ve talebi, yasal ve teknik gelişmelere uygun şekilde verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması;
 • İlgili haber, toplantı, organizasyon, eğitim, konferans, seminer ve diğer etkinliklerin faaliyetlerinin duyurulması ve bu etkinliklerin organize edilmesi,
 • İdealkoç web sitesinde ve sosyal medyada eğitim, toplantı, konferans gibi her tür yüz yüze veya online etkinliklerde çekilmiş olan resimlerinizin, yorumlarınızın, ad, soyad ve/veya firma logonuzun-paylaşılması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında analiz ve anket çalışmalarının yapılması,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • Gerektiğinde uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve takibi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • Karşılıklı iletişim sağlanması,
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar, hizmet alınan firmalarla ve STK’larla olan ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen soru, talep, öneri, eleştiri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilerek cevap verilmesi.

İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Kişisel veriler, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü şahıslarla yasal çerçeveler içerisinde paylaşılabilmektedir:

 • İşbirliği yaptığımız STK’lar,
 • Eğitim, CRM ve iş takip amaçlı yazılım programları, servis sağlayıcıları,
 • Beraber çalıştığımız danışmanlar, ekip arkadaşları ve diğer kurumlar
 • Kanundan doğan zorunluluklar oluştuğunda ve kişisel verilerin talep halinde ilgili adli ve idari makamlar.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, IP adresiniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla,
 • Online ve yüz yüze eğitimlerde sözlü, yazılı şekilde video kaydına alınması ve fotoğraflarınızın çekilmesi suretiyle,
 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Sosyal medyada ve web sitesinde doldurduğunuz formlar aracılığıyla,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.
 • İşe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden;
 • Sözleşmeler, başvurular, formlar, uzaktan destek, satış ve pazarlama amaçlı kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla;
 • Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla
 • Otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilip depolanarak ve güncellenerek işlenecektir.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmiş verinize ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerinizle ilgili olarak işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını bilme,
 • Verilerin varsa aktarıldığı üçüncü şahısları bilme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini talep ederek bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ederek bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemlerle analiz edilen verilerinin neden olduğu olumsuz sonuçlara karşı itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi durumunda, zararın tazmin edilmesi talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@idealkoc.com üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Kişisel Veri Kayıt Ortamı

Kişisel Veriler, verinin niteliği, işlenme amaçları ve kullanım sıklığı gibi noktalara göre farklı ortamlara kaydedilebilmektedir. Kişisel Verileriniz;

 • Kağıt, yazılım, bulut, merkezi sunucu, CRM, veri tabanı gibi ortamlara;
 • Bilgisayar, mobil telefon gibi cihazlara,
 • Telefon görüşmeleri sırasında ses kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir.

İletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için info@idealkoc.com e-mail adresi veya 0216 706 02 13 no.lu telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Copy link
Powered by Social Snap