Bağlantılara atla
Eğitim Sistematiği

Eğitim Sistematiği

Sürekli Gelişime Dayalı Eğitimler

İdealkoç, “Sürekli Gelişim” ve “İnsana Saygı” ilkeleri doğrultusunda yaşamayı amaç edinmiş kişi ve kurumlara katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Temel hedefimiz sahada edindiğimiz tecrübelerimizi benzeri düşündeki insanlarla paylaşmak ve onları tecrübeleri ile güçlü uygulama örnekleri üretmektir. En büyük gururumuz eğitim sonrası devreye alınan uygulamaların insanların hayatına katkıda bulunması ve bilginin genişleyerek yaygınlaşmasıdır.

Eğitim modüllerimiz arasında danışmanlık projelerimizde çokça kullandığımız Yalın Sistem araçlarının yanı sıra, Yalın Düşünce ve sürekli gelişim kültürünün oluşması için gerekli sistem ve alt-yapıyı tarif eden modüllerde yer almaktadır. İletişim, Zaman Yönetimi, Liderlik, İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği konularının ele alınması bir bütünü tarif eden yol haritasını göstermektedir. Tek başına hiçbir modül istenilen etkiyi kurum düzeyinde ve uzun vadeli sağlayamaz. Çünkü insan gelişim son derece karmaşık ve zamana dayalı bir süreçtir. Kültürel gelişim davranış değişikliği ile olur. Davranış değişikliği ise belirli faaliyetlerin sürekli olarak yapılması ile kazanılabilir. Örneğin, basketbol da olduğu gibi ilk defada topun çembere girmesi zor olmasına karşın, defaten atılması ise ustalaşabilirsiniz. Aynı şekilde, ilk Kaizen, 5S, SMED istenilen miktarda kazanç sağlamayabilir. Ama dünya çapında kabul görmüş bu uygulamaların sürekli olarak uygulanması yöntemlerin içselleştirmesini ve kurumun ilgili endüstriye göre farklı yaklaşımlar bulmasına sebep olabilir. Yaratıcılık ve yenilikçilik sürekli ve sistematik olarak hayali bir hedefe doğru gidildiğinde oluşan bir olgudur. Her an oluşan bir durum değildir!

İdealkoç ekibi olarak burada belirtilen eğitim konularının en çok tercih edilen seviye ve gerekli gelişim alanları üzerinden belirlendiği belirtmek isteriz. Kurum ve kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve uyarlanabilir.

Otomotiv, tekstil, tarım… gibi farklı üretim ve hizmet sektörleri için etkili ve iş sonuçlarına hızla yansıyan katma değerli eğitimler sunuyoruz. Eğitimlerimiz şirketlerin organizasyon yapısına ve çalışan profiline özel olmak üzere (üst yönetim, orta kademe yönetim, idari çalışanlar, üretim hat liderleri, hat çalışanları) online veya yüz yüze olarak tasarlanmıştır.

Şirketlerin Yalın Yönetim ve Yalın Üretim projelerinde ihtiyaç duydukları tüm eğitimleri Toyota Tarzına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Zengin içeriği ve etkili öğrenme biçimlerinin uygulandığı eğitimlerimizle katılımcıların memnuniyetini sağlıyor ve motivasyonunu arttırıyoruz. Gerçek öğrenme için teorinin yanı sıra video gösterimleri ve uygulama simülasyonlarını da içerir.

Yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizinden, iç eğitimci yetiştirme programı, kurum içi eğitim hizmetleri ve genel katılıma açık eğitim hizmetlerine kadar, eğitim ve geliştirme sürecinin tüm aşamalarında şirketlere katma değerli hizmetler sunmaktayız. Katılımcının eğitim sonrası eğitimde öğrendiklerini kendi işinde uygulayarak şirketine yarar sağladığı Uygulama Projelerini bizzat yerinde ve birlikte yaparak hayata geçiriyoruz.

Bu içeriği beğendiniz mi?
Eğitim Sistematiği

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap