Bağlantılara atla
Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

Başarılı bir iş yaşamı sürdürmek için; birbirimizi anlamamız, esnek ve anlayışlı davranabilmemiz, işbirliği yapan takımlar kurabilmemiz gerekir.

İş yerindeki ünvanımız ve işimiz ne olursa olsun başka insanlarla ve bölümlerle etkileşim halindeyiz. Bu etkileşimler esnasında problemler yaşanması ise iş yaşamının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu sorunlarla baş edebilmek, sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve bu ilişkileri sürdürebilmek için kendimizi tanımak öncelikli bir gereksinimdir. İletişim Teknikleri, bireyin önce kendisi ile sonra da diğer insanlarla olan etkileşim süreçlerindeki tutumunu ve davranışlarını sorgulamasını, farkındalıklarını ve özgüvenlerini arttırarak; sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlar.

Eğitmen ve danışmanlarımızdan Ergün Karayaka tarafından verilen ‘Etkili İletişim Becerileri Online Eğitimi’nde katılımcıların daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve ilişki kurma kapasitelerini geliştirebilmek için ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek hedeflenmiştir. Ergün Karayaka’nın kendi deneyimlerinden verdiği örneklerin, testlerin ve algıyı harekete geçiren görsellerin hem renk kattığı hem de konuyu çok daha iyi anlamayı sağladığı eğitim 21 Eylül tarihinde yapıldı.

Kendimizin ne kadar farkındayız? İletişimin etkin ve doğru olabilmesi için üzerimize düşenleri biliyor muyuz? Çevremizdekileri ne kadar anlayabiliyoruz? Bu ve benzeri sorulara cevap bulan katılımcılara, TAYSAD’a ve Ergün Karayaka’ya teşekkür ediyoruz.

Etkili İletişim Becerileri Online Eğitim Bilgileri

» İletişim nedir?
» İletişim süreci
» Anlamak ve anlaşılmak işte bütün mesele..
» İnsan denen makine nasıl çalışıyor?
» Etkili iletişimin ihtiyaç duyduğu düşünsel altyapı ve beceriler
» İletişim ve kendini tanıma
» Etkili iletişimin önündeki engeller
» Algı ve inanç kalıplarının iletişimdeki rolü

» Güvenli, pasif ve saldırgan davranışlar
» Birbirimize borçlu olduğumuz bir beceri;  dinlemek
» Etkisel insan, tepkisel insan
» Şiddetsiz iletişim
» İletişimde anlayabilmek
» Açı sadakati ve sonuçları
» Empati ve sempati
» Duygusal sağırlık

Bu içeriği beğendiniz mi?
Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap