Bağlantılara atla
Adım Adım Değer Akış Haritalama

Adım Adım Değer Akış Haritalama

VSM, üretim veya hizmet sürecindeki hammaddeden son kullanıcıya doğru olan akışın, değer akışı haritalama yöntemi kullanılarak görselleştirilmesi, analiz edilmesi ve yalın prensipler doğrultusunda israfların giderilerek iyileştirilmesidir. İsrafları en aza indirmek ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yapılan VSM (Value Stream Mapping) çalışmaları yalın düşünce ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür. Bu çalışma, mevcut durumu analiz etmek ve süreçleri görselleştirerek iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılmıştır Bu bağlamda, Ömer Faruk Tezcan önderliğinde; mutfak grubu mobilyaları üretimi yapan köklü bir firmada Mevcut Durum Analizi yapılmıştır.

Değer Akış Haritalamanın ilk adımında, firma tarafından tüm mutfak mobilyası üretim süreçleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Üretim hattında yer alan tüm adımlar :
• Malzeme akışı,
• İşlem süreleri,
• Envanter seviyeleri,
• Müşteri beklentileri gibi faktörler dikkate alınarak haritalandırılmıştır.

Bu sayede, süreçlerin nasıl işlediği ve hangi noktalarda iyileştirme potansiyeli olduğu net bir şekilde ortaya konmuştur.

İkinci adımda, mevcut durum analizine dayalı olarak israf ve verimsizliklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Firma;
• Stok fazlalığı,
• Beklemeler,
• Aşırı işlem adımları gibi problemleri tanımlayarak süreçleri daha akıcı hale getirmek için çözümler üretmiştir.

Böylece, malzeme akışının hızlandırılması, envanter seviyelerinin optimize edilmesi ve müşteri beklentilerine daha hızlı cevap verilmesi gibi iyileştirmeler planlanmıştır.

Son adımda ise VSM çalışmaları sonuçlarına dayanarak eylem planları oluşturulmuştur. Bu planlar, süreçlerin yeniden düzenlenmesi, iyileştirme projelerinin başlatılması ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması gibi adımları içermektedir. Firma, yalın düşünce ilkelerini benimseyerek sürekli olarak iyileştirmeye odaklanmayı hedeflemektedir.

Bu içeriği beğendiniz mi?
Adım Adım Değer Akış Haritalama

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap