Bağlantılara atla
Yalın Liderlik – Nasıl Yalın Lider Olunur?

Yalın Liderlik – Nasıl Yalın Lider Olunur?

Liderlik Nedir?

Liderlik İngilizce ”lead” kelimesinden türetilen ‘leader’ kelimesinin Türkçeleştirilmiş halidir. Lider kelimesini kök anlamı ile Türkçeye çevirirsek anlamı önderliktir. Liderlik bir ekibe yöneticilik yapmak değil bir gruba önderlik etmektir. Yalın liderden beklenen de yalın felsefe ile şirketinin dönüşümüne önderlik yapmasıdır.

Neden yöneticilik değil de önderlik?

Yönetmek karmaşıklıkla başa çıkmak; planlama, bütçeleme, organize etme ve problem çözme yöntemlerini kullanmaktır. Liderlik ise bunların yanında ekibi bir vizyon etrafında toplayıp yön belirleme, başarı hedefine ulaşmak için insanları motive ederek harekete geçirmektir.

İyi bir liderin özellikleri nelerdir ?

İyi bir liderin özelliklerine baktığımızda bir kısmı karakter özelliği iken bir kısmı da mesleki iradedir. Çok sayıda, kısa sürede atılım yapan şirketlerin  liderleri

araştırıldığında gözlemlenen temel özellikler ( İyiden Mükemmel Şirkete /Jim Collins kitabının araştırma sonuçları) ;

Liderliğin Doğası-Mesleki İrade

1-Süper sonuçlar ortaya koyar. İyiden mükemmele geçişin katalizörüdür.

2-Ne kadar zor olursa olsun en başarılı uzun vadeli sonuçları elde etmek için ne gerekiyorsa yapar. Bunun için tereddütsüz bir kararlılık ortaya koyar.

3-Kalıcı bir mükemmel şirket inşa edecek standartları oluştur. Asla daha azına razı olmaz.

4- Kötü sonuçların sorumluluğunu üstlenecek birini bulmak için pencereye değil aynaya bakar. Bunun için asla başka insanları, dış faktörleri veya kötü şansı suçlamaz.

Liderliğin Doğası-Kişisel Tevazu

1-İnanılmaz tevazu gösterir, kamu önünde övgüden utanır. Asla kendini övmez.

2-Sükünetle ve kararlılıkla hareket eder, esin verici karizmasıyla değil esin verici standartlarıyla motive eder.

3-Bütün hırsını kendine değil, şirketine yönlendirir. Kendinden sonra da başarının devamı hatta daha da artması için halefini yetiştirir.

4- Şirket başarısının itibarını paylaştırmak için aynaya değil pencereden dışarı, diğer insanlara, dış faktöre ve şansa bakar.

Yalın felsefe sadece imalatla ilgili değildir. Yalın bir dönüşüm stratejisidir. Değişim görevini devredemezsiniz veya yönetmeye çalışamazsınız. Bunu görünür şekilde, yalın lider olarak kendi ellerinizle, inanarak ve ekibinizi motive ederek gerçekleştirmelisiniz.

Nasıl liderlik etmelisiniz ?

1-Dönüşümü bizzat siz yönetmelisiniz.

2-Herkesi ileriye itecek güçlü liderliğiniz olmalı.

3-Değişimi aktif olarak yönetin.

4- Açık bir dizi hedefe (vizyona) sahip olun.

5- Davranışlarınızla örnek olun. Ciddi ve bu konuya adanmışlığınızı çalışanlarınız hissetsin.

6- Kendinizi yalın uzman haline gelmeye adayın.

7- Daha az yönetici, daha çok bir koç ve lider olun.

Şirketinizi dönüştürmek, rakiplerinize fark yaratmak dahası kendinizin rakibi olup sürdürülebilir sürekli iyileşme sağlamak istiyorsanız insanlarınızı dönüştürmelisiniz. Teknoloji, bilgi birikimi, ekipman herkes tarafından temin edilebilir veya kopyalanabilir. Ancak sizin çalışanlarınızda oluşturduğunuz yalın bakış açısı, değişim yaratıcı önerileri ve sürekli iyileşme KAIZEN‘lerini kopyalama şansları yok. Farkı çalışan mutluluğu ve dönüşümü ile yakalayın.

İnsanları nasıl dönüştürebilirsiniz ?

1-İnsanların en iyi kaynağınız olduğu fikrini kabul edin.

2-İnsanlarınızın düşünce ve eyleme geçme şeklini dönüştürmek başarının gerçek anahtarıdır.

3-Değer yaratan çalışanlardan tüm önerileri alın ve kısa zamanda uygulayın.

4- Bir şeyi neden yaptığınızı her zaman açıklamaya çalışın.

5- Herkesin aynı noktada buluşmasını sağlamak için iş ahlakı kuralları oluşturun ve tesisin görünür yerlerine asın.

Bir lider olarak ekibinizi ortak hedefe yönlendirerek tüm kaynaklarınızı stratejiniz etrafında toplayarak kısa sürede hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bunun için ekibinizin  de fikirlerini alarak vizyon ve misyonunuzu belirleyin. Bu vizyon ve misyonu hayata geçirmek için yalın metotları kullanın. Periyodik gözden geçirmeler ile bu işin takipçisi olduğunuzu hissettirin.

Yalın stratejinin üç temel ayağı ;
 • Amaç – Başarılı olmak için müşterilere değer sağlamak.
 • Süreç – Tasarım, üretim ve kullanımda sorunsuz şekilde akan değer akışları oluşturmak.
 • İnsanlar – Her çalışanın katılımını sağlayarak değer akışının sürekliliğini ve iyileşmesini sağlamak

Yalın metotlar yalın liderin gelişim yol haritasını, bunu yıllara bölerek yıllık plan oluşturmasını ve gerçekleştirmesini takibini kolaylaştıracak yöntemler sunar. Bu yöntemlerin yanında yalın dönüşümün başarıya ulaşması için yalın liderin mutlaka yapması gereken standart işleri de vardır.

Yalın Liderin Standart İşi ;

 • Yönü ( vizyonu) belirlemek
 • Problemlerin kök nedeni ile çözülme kültürünün oluşturmak
 • Günlük gemba yürüyüşleri ile görsel panolardan kilit performansların gözden geçirilmesi
 • Çığır açıcı fırsatları tespit etmek, bunları başarmak için sıkı hedefler koymak ve ilerlemenin istikrarlı ve ısrarcı denetimi
 • Tüm çalışanlara saygı gösterip, destek olarak dönüşüm konusunda destek sağlamak

Yalın Lideri standart işlerini yapmada  destekleyen metotlar;

Hoshin Kanri (Politika yayılımı); uzun vadeli stratejik planınızı alıp şirket içinde her bir çalışanın yıllık iş planına kadar kırılan bir görevler  ve sorumluluklar matrisi ile yönetilir. Şirketin her bir stratejisi ayrı ayrı değerlendirilir ve destekleyecek birimler, kişiler belirlenir. Kişiler ile mutabık kalınan hedefler oluşturulur. Hedeflerin gerçekleştirilmesi 3 aylık periyodlarla üst yönetim ile gözden geçirilir.

Yalın Kanvas : Ash Maurya tarafından oluşturulan tek sayfalık bir iş planı şablonudur. İş fikrinizin bir anlık görüntüsünü oluşturmak, ürün veya hizmetinizin özünü  oluşturmak ve ana parçalara ayırmak için tasarlanmıştır. Yalın stratejinizi oluştururken, hedeflerinizi belirlerken, kök sebep analizi yaparken bir A4 sayfasında tüm kriterleri görerek, bütünün faydasına olacak kararlar almanızı sağlar.

Yalın liderin şirket içindeki yalın çalışmaları yöneten bir ofis ya da yalın danışmanından destek alması sürdürülebilir sürekli iyileşmenin sağlanması için gereklidir. Yalın liderin birebir takip edemeyeceği ancak periyodik takip edilip yeni hedefler ile şirketin gelişimini sağlayacak faaliyetleri yalın ofis ya da yalın danışman takip edip yalın lidere bilgilendirme yapmalıdır. Bu faaliyetlerde ancak ihtiyaç duyulduğunda Yalın Lider destek vermelidir.

Yalın Ofis veya Yalın danışmanın takip edeceği faaliyetler ;

 • Toplam üretken bakım
 • 5S
 • Model değiştirme süresinin kısalması
 • Tek parça akış hücreleri yaratmak
 • Kullanılan alandan yer kazanmak
 • Stok azaltma
 • Değer akışı iyileştirme
 • Çekme sistemleri-sürekli akış sağlama
 • Kanban
 • Kaizen

Yalın lider tüm bu yöntem, metot ve tavsiyeleri yerine getirirken ulaşmak istediği şirket hedefleri vardı. Yalının diğer stratejilerden en büyük farkı çığır aşıcı hedefler konmasını istemesidir; ” Daha azıyla daha fazlasını yaratın”.

Başarılı bir yalın lider ile yalın dönüşüme tanık olan, kendi sürecinde pek çok yalın projeyi devreye alan  birisi olarak ilk bakışta zor gibi gelen aşağıdaki hedeflerin başarılı bir yalın lider ile yapılabileceğine inanıyorum;

 • Haftalardan günlere inan akış süreleri
 • İki yılda ikiye, dört yılda dörde katlanan stok dönüşleri
 • Yüzde15-20, yıllık üretkenlik kazancı
 • Yıllık fire oranında yüzde 50 düşüş
 • Brüt kar oranında yüzde 4 ile 8 iyileşme
 • Satışların yüzdesi olarak işletme sermayesinin yarıya inmesi
 • Pazar payı olarak artan büyüme
 • Problem çözme yetkinliğinin tüm çalışanlara yayılması
 • PPM ‘in tek rakama inmesi
 • Herkesin öğrenebildiği, birlikte iyileşme planlana bilen ekip kültürünün oluşması
 • Müşteri gözüyle değer/israf ayrımının tüm çalışanlar tarafından yapılabilmesi
 • Yaratıcı önerilerden yeni ürünlerin çıkması
Bu içeriği beğendiniz mi?
Yalın Liderlik – Nasıl Yalın Lider Olunur?

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap