Bağlantılara atla
İşletmelerde Sağlık Takibi

İşletmelerde Sağlık Takibi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusuna verilen önem Japon şirketlerinin başarı nedenlerinden biridir.Sürekli gelişim faaliyetleri içinde önce insan gelir. Her şey önce insanla başlar.

Şirketlerde sürdürülebilir başarı isteniyorsa, üretimin devamlılığını sağlamak, müşteriyi ürünsüz bırakmamak, işletmeyi (bina, makine, ekipman…vb) korumak ve verimliliği artırmak gerekmektedir. Bu amaçlara ulaşabilmenin en önemli yolu, çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu sebeple İşçi Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri önceleri zorunlu yapılması gereken faaliyetler olarak görülürken, artık firmalar için takip edilmesi gereken bir yönetim konusu olmuştur.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Faaliyetleri

Özellikle otomotiv, elektrik ve elektronik konularında öne çıkan Japon şirketlerinin başarı nedenlerinden biri, tüm organizasyonla birlikte sürekli gelişim faaliyetlerini yürütmeleridir. Bu faaliyetlerin içerisinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri de yer almaktadır.

Nasıl ki üretimde, “işi en iyi yapan bilir” düşüncesiyle çalışan ile problem çözme faaliyetleri uygulanıyorsa aynı şekilde iş salığı ve güvenliği konularında da birlikte hareket esastır. Amaç, çalışanlar zarar görmeden önce tüm çalışanların iş güvenliği ile ilgili çalışmalara katılımını sağlayarak kazaları, salgın hastalıkları, çeşitli tehlike ve riskleri önlemektir. Böylece, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarına tüm çalışanların katılımını sağlayarak «hep birlikte» öğrenmeyi, çözüm üretmeyi, İş güvenliği bilincini ve farkındalığı artırmayı hedeflerler.

Son yıllarda ülkemizde de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği verileri takip edilmeye başlanmış hatta temel şirket performans göstergelerinden biri halini almıştır.  Özellikle içinden geçtiğimiz zaman diliminde mevcut salgın hastalık nedeniyle, çalışanlarımızın yaş, kronik hastalık, alerji ya da farklı risk içeren sağlık durumlarının kontrolü ve çalışma ortamlarının güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi önem kazanmıştır. Bu sebeple, test yaptıran, karantinada ya da tedavide olan çalışan sayılarının ve işletme yerleşim planına göre risk dağılımının takibi çok önemlidir.

“Güvenli çalış, güvenilir çalış, becerili çalış…

Güvenli çalışmak tüm çalışmalara giden kapıdır.

Her zaman önce bu kapıdan geçelim.”

Bu içeriği beğendiniz mi?
İşletmelerde Sağlık Takibi

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap