Bağlantılara atla
Tekstilde İş Mükemmelliği

Tekstilde İş Mükemmelliği

Tekstil Sektörü

Tekstil sektörünün dünya rekabetine eskiye göre daha fazla maruz kalması, sektörün rekabet gücünü ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi ve Türk ihracatı içinde Tekstil sektörünün büyük paya sahip olması nedeniyle de, bu sektörde rekabet gücünün sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır.

“Müşteri velinimet değil Kral olmuştur.”

Şartların her geçen gün değiştiği ve ağırlaştığı, bilginin hiçbir şekilde gizli kalmadığı hatta dünyanın Dijitalleşme/Endüstri 4.0 yolunda ilerlediği günümüzde, Tekstil firmalarının rekabet edebilmesi için müşteri memnuniyetini esas alarak, yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik değerlerine odaklanmaları gerekmektedir. Firmalar artık kalitesizliğin, stokların, yanlış üretimlerin maliyetlerini müşteri faturalarına ekleyememektedir. Çünkü artık firmalar için “müşteri velinimet değil kral olmuştur.”

Yaşadığımız teknoloji çağında herkes, her an, her bilgiye ulaşabilmektedir. Hangi proses, hangi makine, hangi tedarikçi… Bu bilgilere bizler gibi herkes ulaşabiliyor ve tesisinde devreye alabiliyor ise peki tekstil firmaları arasında fark nerede?

İş mükemmelliği işte burada devreye giriyor. İş Mükemmelliği, üretimdeki kayıpları gören, problemlerini gün yüzüne çıkaran ve sürekli problem çözmeyi işinin bir parçası olarak benimseyen ve görmeyi öğrenen çalışanlar ile birlikte iş yapış şeklini günden güne iyileştirmek ve gelinen noktayı standartlaştırmaktır. Tam da bu aşamada Yalın Teknikler yol gösterici, klavuz olarak karşımıza çıkıyor

Yalın üretim teknikleri ve tekstilde iş mükemmelliği

Yalın uygulamaların amacı, işletmelerde israflardan arınarak, maliyeti ve teslimat süresini düşürürken kaliteyi ve verimliliği artırmaktır. Bu israflar nelerdir; üründe bir dönüşüme yol açmayan işler (taşımalar, stoklar), ilk defada doğru yapılamadığı için tekrarlanan operasyonlar (hatalar ve tamirler) ve değer yaratmaksızın maliyet ekleyen her şey (beklemeler, yürümeler, fazla üretim ve gereksiz işlemler gibi) israftır.

Sürekli Gelişim ve Tekstilde İş Mükemmelliği

Ayrıca İş Mükemmelliği;

Eğitim düzeyleri ne olursa olsun, çalışanların fırsat verildiğinde problemleri çözebilme konusunda ne kadar istekli ve başarılı olduğunu ortaya çıkarmak ve tüm çalışanların problem çözme kabiliyetlerini arttırarak, firmanın geleceği için herkesin üzerine düşen oranda katkıda bulunmasını sağlamaktır.

İnsan ve israf… Artık tekstil sektöründe bu iki temel konuda farkındalık sağlayan, insana saygı ve israflardan arınmak için sürekli iyileşme felsefesini esas alan şirketler sürdürülebilir başarıyı elde edecek ve hayallerine ulaşmak için yoluna devam edecektir.

İnsan, tekstil sektörü gibi emek gerektiren, insan gücüne ve bilgisine dayalı sektörlerde en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu sebeple, şirketlerin çalışan kalitelerini artırmaları şarttır. Özellikle büyüyen şirketlerde, çalışanların kalitesi daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü “yükseklere çıktıkça rüzgar daha sert eser.” Güçlü rekabet şartları, yüksek kalite ve düşük maliyet politikalarına ekibiniz uyum sağlayamaz ise, işler giderek zorlaşır.

Diğer yandan, işletmede kullanılan makine, malzeme, proses gibi üretim kaynaklarının israf edilmeden en yalın şekilde kullanılması verimliliği arttıracak olan temel koşuldur. Aynı zamanda, İyi eğitilmiş, iş kazalarından korunan, karşılaştığı günlük problemleri çözebilen otonom çalışanların daha verimli olduğu da bir gerçektir.

Bu içeriği beğendiniz mi?
Tekstilde İş Mükemmelliği

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap