Bağlantılara atla
Dijitalleşmeye Değer

Dijitalleşmeye Değer

Günümüzün en değerli sorusu olan “Değer nedir?  Nasıl arttırılır?  İsraf işin neresinde? Dijitalleşme nedir?..” yine her kurumun başarılı olmak için cevabını aradığı en kritik soru olacaktır.  Teknolojinin giderek yaygınlaştığı ve ucuzladığı dünyamızda müşteri odaklılık, stratejik düşünce ve insana saygıya dayalı kurum kültürü ilkelerinden kurumlar hala vazgeçmiş değildirler.  Dijital ürünler pazarlayan şirketlerin oluşturdukları “dijitalleşme furyasında” kavram kargaşasına düşmemek için dijitalleşme sırasında 5N1K analizine dikkat etmek gerekmektedir.  Dijitalleşmenin amacı ucuz işçiliği yok etmek ya da insana bağımlığı azaltmak olmamalıdır.  Hedeflerimiz hala müşteriye mükemmel değer sunmak, rekabette fark yaratmak ve paydaşların mutluluğu olmalıdır.

Endüstride otomasyona dayalı sistemler sayesinde kalite, verimlilik, iş güvenliği, sağlık, ergonomi, çevre, iletişim, stok yönetimi ve birçok benzeri konuda çeşitli çözümler kullanılmaktadır.  Önceleri mekanik, elektrik, hidrolik ve pnömatik algılama ve hareket etmek kabiliyetli endüstriyel sistemler daha sonra elektronik ve yazılım dünyasında sağlanan gelişmelerle daha akıllı ve etkin hale gelmişlerdir.  Son dönemde yalnızca firma içi uygulamalarla sınırlı kalmayan dijitalleşme hareketi kurumlar arası, insanlar arası, sistemler arası ve hemen her unsuru birbiri ile ilişkili ve hareketli getirerek “Sürekli Akış” olgusunu yaratmaya çalışmaktadır.  Böylelikle hatasızlaştırma, verimlilik, zaman kayıpları, her türlü kirlilik yok edilmesi, süreç etkinliği gibi konularda gelişmeler sağlayarak kaynak israfından kurtulmak ve değerinde azami düzeye çıkartılması sağlanacaktır.

Dijitalleşme ve İsraf

Dijitalleşme yönünde ilerleyecek kişi ve kurumların yarattıkları değer ve israfı iyi analiz etmeleri gerekmektedir.  Yatırım ve çalışmalar ile mevcut ve gelecekle ilgili hangi faydalar elde edilmesi hedefleniyor?  En uygun hangi sistem ve teknolojiler bu faydayı elde etmek için gerekli olacak?  Gelecekle ilgili nasıl bir çalışan eğitim ve istihdam politikasına ihtiyaçları olacak?  Sürdürebilir başarı için kısa, orta ve uzun vadede ne gibi hedef ve faaliyet planlaması içinde bulunmaları gerekiyor?  Ne gibi ARGE ve ÜRGE etkinliklerine ihtiyaçları olacak?  Satış ve pazarlama olarak neler yapılacak?  Gelişim ve iş idaresi nasıl yönetilecek? Gibi sorulara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.

Sonuç olarak dijitalleşme, modern dünyanın kaçınılmaz bir parçası olarak, hayatımıza giderek artan düzeyde yön vermeye devam edecektir.  Gelişimden azami düzeyde fayda sağlamak için değer oluşumuna yönelmeli ve kaynak israfı engellenmelidir.  Emek ve yatırımlarınızın en yüksek düzeyde geri dönmesi için değeri arttıran dijital çözümler üretmenizi tavsiye ederiz.

Bu içeriği beğendiniz mi?
Dijitalleşmeye Değer

Yorum Yap

Share via
Copy link
Powered by Social Snap