Bağlantılara atla

Tematik Projeler

İdealkoç ekibi gelişim odaklı birçok özel konuda müşterilerine çözümler ve tematik projeler sunabilmektedir.

Müşteri Odaklı, Müşterilere Özel Çözümler ve Tematik Projeler

Üretim, tedarik zinciri, satış ve pazarlama süreçleri, yönetim, maliyet azaltma, lojistik, planlama, kalite, tasarım, insan kaynakları yönetimi gibi birçok konuda müşteri ihtiyaçları doğrultusunda proje önerileri hazırlanabilir ve çalışmalar uygulamaya alınabilir.

Tematik Projeler ve Kaizen

Tematik Projeler Kaizen felsefesine uygun şekilde ilgili konu uzmanınca yürütülmektedir. Örneğin, firma-içi lojistik faaliyetlerinde gelişim konulu bir proje için öncelikle bir ekip kurulur. Ekipte görev alan kişilerin sorumluluk alanları, çalışma sistematiği ve gerekli kaynaklar belirlenir.  Kararlaştırılan çalışma takvimi doğrultusunda ekip önce mevcut durum analizi yapar ve potansiyel gelişim noktalarını belirler.  Sonra, hedefler belirlenir ve konuları derinlemesine analiz ederek mevcut işleyiş ile ilgili sorunların kök nedenleri tespit edilir.

Sorunlara karşın azami düzeyde etkili olacak çözümler üretilir ve uygulama planı hazırlanır. Uygulama planında belirlenen faaliyetler devreye alınır ve sonuçlar hedeflere kıyaslanarak projenin etkinliği hesaplanır.  Tatmin edici düzeyde gelişim sağlandığında çalışmanın kazançları hesaplanır ve iyileştirmelerin kalıcılığını sağlamak için standartlaşma çalışmaları devreye alınır.  Son olarak ekip yönetime sunum yaparak çalışma sonuçlarının onaylanmasını sağlanır.

Ekipte görev alan kişilere ekip içinde çeşitli sorumluluklar atanır.  Ekibin lideri konumundaki kişi ekip faaliyetlerinin genel koordinasyonundan sorumludur.  Projenin gidişatıyla ilgili düzenli olarak yönetime rapor verir.  Rutin işleyişle ilgili sorunların yönetime duyurulması, takibe alınması ve aksaklıkların giderilmesi için ekip üyeleri ile birlikte azami çaba gösterir.  Ekip üyeleri ise çalışmaların ilerlemesi için projeye kaliteli ve zamanında katkı sağlar.  Yapılan çalışmaların dokümantasyonundan sorumludurlar.  Çalışmaları kurumun işleyişine entegre edilmesi için çalışırlar.

Çalışmalar esnasında alınan tüm kararlar aksiyon listesine alınarak çalışmanın etkinliği sağlanır.  Ekipte görev alan ve çalışmalara dışardan destek olan diğer çalışanların iş yükü takip edilir.  Aşırı yüke ya da atıl duruma sebep olmamak için dengelemeler yapılır.  Gecikmeye giren konular proje ekibi tarafından yakın takiptedir.  Gerekli durumlarda projede görev değişikliğine gidilebilir veya ek kaynak sağlanabilir.

Copy link
Powered by Social Snap