İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Insan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yalın Yönetimde Hangi Rolü Üstlenir?

İnsan Kaynakları, Yalın Yönetimi prensip olarak benimsemeli ve süreçlerinde şunları amaçlamalıdır:

  • Çalışan memnuniyeti
  • Karşılıklı güven
  • İş güvencesi
  • İş emniyeti
  • Eğitim ve geliştirme
  • Takım çalışması
  • Kararlara katılım
  • İşi en iyi yapan bilir

İnsan Kaynakları ve Yalın Yönetim Hedefleri

Eğitimde birden fazla iş için iş eğitim ve çok yönlü işçilik hedeflenir. “Önce insan üretimi sonra otomobil üretimi” Toyota’nın en meşhur kurumsal sloganlarından biridir. Toyota’da görevi ne olursa olsun işe giren herkes bütün bölümlerde belli süre çalışır. Hatta mühendisler belli bir süre hatta işçi olarak çalışır. Farklı perspektifler bakabilmek, empati kurabilmek ve dayanışma bilincini sağlayabilmek ekibin ortak başarısı için gereklidir. Sistemin sürekli yenilenmesi için 3-4 yılda bir rotasyon kurumun uzun vadede güçlenmesi için gereklidir.

Yetkilendirme

Yetkilendirme, her işçinin hattı durdurma yetkisi, tüm iyileştirme çalışmalarına katılması, standart iş talimatlarını işçiler hazırlaması, kaliteden hattaki işçi sorumlu olması ve kalitesizliği alma-yapma-verme özelliklerin kazanılması İK süreçlerinde Yalın Düşünce’nin benimsendiğini gösterir.

3G (Güvence-Gelir-Gelişim)

Karşılıklı güven, 3G (Güvence-Gelir-Gelişim) ilkesi üzerine kurgulanmalıdır. İşçi ve memur ayrımının yapılmaması ise ulaşılacak en temel hedeflerden biri olmalıdır.

Ücret sisteminde daha yüksek ücret olması, işin değil kişinin değerlendirildiği ve işler arasında ücret farkı olmaması kurumun uzun vadede iç huzurun sağlanmasını ve Yalın Düşünce prensiplerini kalıcı olarak benimsediğini gösterir.

İnsan Kaynakları (İK) ilkeleri bir birimin değil tüm çalışanların sahiplenmesi gereken değerler kümesini simgeler

Ara