İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Yalın Sistemde Veri Toplama

Veri toplamada dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Veri toplama yöntemleri pahalıdır ve özünde israftır. Dolayısıyla, işe başlamadan önce şu sorular cevaplanmalıdır: Ne toplanacak? Niçin toplanacak? Ne zaman toplanacak? Kim toplayacak? Nerede toplayacak? Nasıl toplayacak? Neye mal olacak? Analizin doğru yapılabilmesi için yeterli (en az 30) miktarda veri gerekmektedir. Sonuçların doğru analiz edilebilmesi ve karşı-önlemlerin etkinliği değerlendirebilmesi için veri güvenilirliği ve veri tamlığı sağlanmalıdır.

Ara