İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Toplam Üretken Bakım Ile Makina Bakımı

TPM Nedir? Toplam Üretken Bakımının Amaçları Nelerdir?

TPM Kavramı Nedir?

TPM kavramını açıklamadan önce, kurumun gerek yatırım gerekse işletme sermayesinin en etkin ve verimli olabilmesi için tesis verimlilik oranının yüksek olması gerekir.

Sistemli olarak arızi bakım fonksiyonlarının eksiksiz olarak yürütülmesinin yanı sıra önleyici bakım, kestirimci bakım ve üretken bakım becerilerinin en üst seviyede olması gerekir.

TPM Kavramının temel amaçları:

 1. Ekipman ömrünü uzatmak
 2. Üretim veya servis için fabrika ve ekipmanları optimum koşullarda tutmak ve yatırımların geri dönüşünü artırmak
 3. Acil durumlarla başa çıkma yeteneğini artırmak
 4. Güvenliği sağlamak / garanti etmek

TPM’in temel unsurları şöyledir:

 • TPM, global tesis verimliliğini maksimize etmeyi hedefler, makine/teçhizatın bütün yaşam eğrisi ihtiyaç duyduğu bakım sistemlerini kurar,
 • TPM, çeşitli birimler tarafından uygulanır (mühendislik, üretim, bakım v.b.) ve üst yönetimden operatöre kadar her bireyi içerir,
 • Son olarak, küçük grup aktiviteleri ile bakım sisteminin yaygınlaştırılmasına dayanır.

TPM’in ölçülebilir sonuçları şöyledir:

 • Toplam ekipman verimliliğinin artması
 • Proses hurda oranlarının düşmesi
 • Tezgah ve hat duruşlarının azalması
 • Tezgah arızalarının azalması
 • İş kazalarının azalması

Bakım sistemlerinde en üst aşama olarak kabul edilen öngörülü bakım yaklaşımını başarmak ise nihai gelişmişlik hedefidir. Firmanın tesis açısından daima üretime hazır konumda bulunması bakım sistemleri açısından temel amaçtır. Yapılacak çalışmalarla bu prensipler doğrultusunda firmaya fayda üretilecektir.


Bilgi Ve Eğitim

Bilgi ve Eğitim

Sürekli Gelişime Devam…Yerinde ve açık eğitimlerimizi incelediniz mi?

Ara