İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
A79ea1f1 B054 4a2a 8e7c Cca1db01f9d6

TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Projesi ile Sürekli Gelişime Devam…

2014 yılında ilki gerçekleştirilen T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile yürütülen TAYSAD İş Mükemmelliği (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) URGE Projesi Üçüncü Kümesi 2020-2021 dönemi eğitim-danışmanlık faaliyetleri İdealkoç tarafından yürütülmeye başladı.

Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı olarak yürütülen eğitim danışmanlık faaliyetlerinin ilki olan ‘Yalın Dönüşüm’ Eğitimi İdealkoç Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Tezcan tarafından gerçekleştirildi.

TAYSAD İş Mükemmelliği ‘ URGE Projesi ‘ açılış konuşmasında Ömer Faruk Tezcan önceki küme çalışmalarındaki başarıları sayılar ile anlatırken; değişimin ve gelişimin kolay olmadığını ancak kayıp ve israfların farkında olan, bunları yok etmek ya da minimize etmek için eyleme geçen ve sürekli gelişim, iyileştirme ile yeniliklere kolay adapte olabilen  firmaların, uluslararası rekabetçiliğini arttırabileceğine vurgu yaptı.

URGE Projesi kapsamında yapılan ve Öneri Sistemi’nden Stratejik Hedefler’e, VSM’den Zaman Yönetimi’ne kadar farklı konularda yapılmakta olan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ‘Yalın Dönüşüm‘ ile başladı ve büyük ilgi gördü. Eğitim öncesinde yapılan konuşmada katılımcılar, firmalarının İş Mükemmelliği çalışmalarına ne kadar ihtiyaç duydukları konusunda fikirlerini açıkladılar. Eğitim sonunda gerçekleştirilen workshop ile katılımcılar firmalarında yaptıkları hataları eğlenerek öğrendiler. Uygulamalı olarak yapılan eğitim katılımcılardan tam not aldı. TAYSAD İş Mükemmelliği URGE Projesi’nde yer alan 11 firmamıza bu süreçte başarılar diliyoruz. 

            

Ara