İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
T-Kart Panosu

T-Kart -Kamishibai

 T-Kart Eğitimi ile katılarak sorunlara büyümeden müdahale edebilir ve problemleri anlık olarak yakalayabilirsiniz.

Proseslerde iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat, motivasyon ve çevre hedeflerine ulaşabilmek için yürütülen çalışmaların etkinliğinin kontrol edildiği bir denetim sistemidir. T-kart denetimi, yöneticilere çalışanlar ile prosesin olduğu yerde (genchi genbutsu-yerinde gör, anla, çöz felsefesi) birebir iletişim kurabilmelerini ve belirlenen problemlerin çözüm sürecinin hızla başlamasını sağlar. Bu eğitimde T-kart denetimi sisteminin işletmelerde kurularak mevcut standartların uygulandığının ve sürekli geliştirildiğinin nasıl kontrol edileceği anlatılmaktadır.

Rekabetçi olabilmek için ihtiyacımız olan sürekli gelişimdir. Gelişimi sürekli hale getirmek ise, ancak sürekli takip ve devriye sistemi ile mümkündür. Hiç kimse bilmediği bir şeyi isteyemez yani varlığından haberdar olmadığı bir problem hakkında çözüm isteyemez, üretemez. Hangi hatlarda sorun var ya da uygulamaya başladığımız yeni metot/standart uygun mudur… gibi soruların cevabını ancak görsel denetim sistemi ile bulabiliriz.

Görsel Denetim Sistematiği aynı zamanda, iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat, motivasyon, çevre hedeflerine ulaşabilmek, mevcut proseslerin doğru uygulandığının kontrolünü yapmak ve geliştirmek için en iyi sistemdir.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • Kamishibai ve T-Kart Nedir?
 • T-Kart Amacı ve Faydaları nelerdir?
 • T-Kart Sorumlulukları
 • T-Kart Konu Başlıkları ve İşleyiş
 • T-Kart Sayısının Hesaplanması
 • T-Kart Panosunun Oluşturulması
 • T-Kart Uygulama Adımları
 • Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
 • Etkinliğini Artırma Yolları
 • T-Kart Denetim Örnekler
 • Raporlama ve Gelişim + Vaka Çalışması
Uygulama Destek Paketleri

Uygulama Destek Paketleri

 • İsteğe bağlı ayrıca değerlendirilir.
Süre

Süre

 • Eğitim : 1 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknik ve İdari Çalışanlar
 • Hat Liderleri
Ara