İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Stratejik Planlama Pusulası

Stratejik Plan Nedir? Hangi Amaca Hizmet Eder?

Stratejik Plan kurumun öngördüğü geleceğini değişen iç ve dış çevre koşullarında nasıl hayata geçireceğinin detaylı olarak planlamasıdır. Öncelikle kurumun amacına hizmet eden uzun vadeli hedefler belirlenir. Kararlaştırılan hedeflere ulaşılması için ürün, müşteri, teknoloji gibi konularda öncelikler belirlenir. Ardından sermaye ihtiyacı hesaplanarak izlenecek yol haritası kesinleştirilir.

Stratejik Plan Nasıl Başarılı Olur?

Dönemsel olarak planlamada kullanılan varsayımlar ve uygulama başarısı irdelenerek plan ve uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Planın başarısı objektif ve sübjektif değerlendirmelerin bileşimdedir.

Ara