İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Hedef Oklarla Hoshin

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri ve Stratejik Plan

Hoshin belli bir sistem ve plana göre yapılır. Stratejik planların başarılı olarak hayata geçmesindeki en önemli unsur tüm paydaşlarının rol dağılımların doğru yapılması ve eksiksiz olarak sorumlulukların yerine getirmelerindendir.

Hoshin Kanri Planlaması

Eşgüdüm içerisinde aynı amaca hizmet edenler “her gün bir önceki günden daha başarılı” olurlar. Hoshin Kanri Planlaması belli bir sistematik içinde ve Stratejik Planlar doğrultusunda yapılır, uygulanır ve denetlenir. Herhangi birinde yaşanan aksaklık veya değişiklik diğerine de etkiler. Öncelikler daima kaynakların etkin kullanımı yönünde kullanılmalıdır.

Ara