İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Pukö Ve Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Nasıl Başarılı Olarak Hayata Geçer?

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim tek amaca doğru eşgüdüm içerisinde ilerlemek ve her geçen gün bir öncekinden daha iyi olmaya çalışmak iyi bir uygulama taktiğidir. İyi bir uygulamanın azami faydayı üretmesi için ise bu yönetim tarzında başarılı olmak ve stratejik planların iç ve dış çevre koşullarına uyumlu olması gerekir. Kararlar objektif olduğu kadar sübjektif değerlere göre verilmelidir.

PUKÖ ve Strateji

Dengeli bir oranda kullanılan ki bu değerlerin PUKÖ döngüsü içerisinde yönetilmesi ise gelecek ile yapılan öngörüler hakkında yapılan hataları ve dolayısıyla amaçtan sapmaları asgariye indirecektir. Şans faktörü her ne kadar hayatımızda önemli olsa da gerçekçi planların bile gerçekleşmesinin ne denli zor olduğunu unutmayalım. Alınan riskin boyutunu hesaplamadan kumar oynamayınız!

Ara