İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Standart2

Standartlaşma nedir?

Standartlaştırma sürekli gelişimin temelini oluşturur. Yetkinliklerin kurumun her köşesine eşit ve dengeli yaygınlaşmasını sağlar. İş yapış tarzı tekdir ve duruma göre değişmez. Yaşananlardan edinilen bilgi ve tecrübeler paylaşılır ve kalıcılığı (yazılı) olarak sağlanır.

Standart iş, süreç performansının (Kalite, Maliyet, Zaman) tekrarlanabilir olması için değişkenlik asgaride olmalıdır. Her defasında aynı sonucu almak alınabilmelidir. Sürecin standart sayılabilmesi için iş sırasının belirli, iş temposunun müşterinin talep hızına (takt) göre ve akış düzenin (ara stokların) sabit olması gerekir.

Ara