İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Satış Müşteri Ilişkileri Performans Yönetimi

Satış ve Müşteri İlişkileri Performans Göstergeleri

Satış ve Müşteri İlişkileri Performans Göstergeleri

TAYSAD ve İDEALKOÇ işbirliğinde 06 Mayıs 2020 Çarşamba günü 14:00-15:00 saatleri arasında “Satış ve Müşteri İlişkileri Performans Göstergeleri” Webinar’ı gerçekleştirilecektir. Bu seminerde, Covid-19 salgını nedeni ile faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan kurumların tekrar işe dönüş aşamasında takip edebilecekleri bir öneri sisteminden bahsedilecektir.

Kovid-19 salgını ile başlayan süreçte birçok ticari ilişki ve alışkanlık önemli stres testinden geçmektedir.  Yalnızca ucuz fiyata dayalı anlaşmalar yerini katma değere dayalı bir ilişkiye terk etmelidir düşüncesindeyiz.  Sınai ve ticari hareketlenme arttıkça her firmanın iş yapış tarz ve stratejisinin de gerçek sonuçları ortaya çıkacaktır.  Buna göre mevcut faaliyetlerin yeterliliği ile gelecek için ihtiyaç duyulan ürünler, faaliyet alanları ve müşteri portföyü belirginleşecektir.

Firmaların bu belirsizlik içerisinde ilerlerken satış ve müşteri ilişkilerini yönetmek için gelişmiş bir sistematiğe ihtiyaç duyduklarını düşünmekteyiz.  Bir yandan potansiyel müşteriler belirlerken bir yandan çözüm önerileri hazırlamak diğer bir yandan da ise alınan işlerin ticarileşmesi için çalışılmalıdır.  Devreye alınacak sistem müşteri odaklılık ile süreç yönetimi esaslarına göre tasarlanmalıdır.  Sunulan teklifler bir sistematik içinde yönetilmeli, başarı ve başarısızlık nedenleri araştırılarak, sabırla, karşı önlemler alınmalıdır.  Geçmişte verilen tekliflerin ne kadarı fiyattan ne kadarı diğer konulardan başarısız olduğuna bakıldığında işin önemli kısmının fiyattan olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir.  Müşteri ilişkileri yönetimin öne çıktığı şu dönemde “atıl kapasite” baskında olan firmalarımızın değeri düşünmeden en ucuz fiyatı veren işi alır yaklaşımı geçmişte olduğu gelecekte de başarısız olacaktır.

Bu webinarda satış ekiplerinin kapsamında kaç aktif müşteri, kaç potansiyel müşteri ve bölgesel dağılım ele alınacaktır.  CRM sürecinde potansiyel müşterilerin hangi aşamada oldukları, ne kadarlık bir potansiyel olduğunu ve geçmiş başarı başarısızlıkların analizi takibi sağlanacaktır.   Son olarak satış ciro ve aktivite hedefleri doğrultusunda başarı performansı ve gerekli görülen düzeltici faaliyet planlaması görüşülecektir.

İçerik:

  • Müşteri memnuniyet yönetimi nedir?
  • Müşteri faaliyet çemberi nedir?
  • Salgın sonrası satış ekipleri için öncelikli konular nelerdir?
  • Yönetimin kumanda merkezi
  • Satış gösterge ve hedefleri belirlenmesi
  • Satışı arttıracak faaliyetler
  • Kaynak planlaması
  • Orta vade opsiyonlar nelerdir (Pazarlama Karması)

Süre:                45 dakika

Katılımcılar:     Taşıt Araçları Tedarik Sanayi Firmaları Üst ve orta düzey yöneticiler, Satış yönetici ve çalışanları, Proje yöneticileri

Konuşmacı:     Ö. Faruk TEZCAN (Genel Müdür, İdeal Kurumsal Hizmetler)

Ara