İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Qfd Kalite Fonksiyon Dağılımı

QFD Uygulaması Nasıl Yapılır?

QFD Uygulaması ve Müşteri Beklentisi

QFD Uygulaması konusunda temel amaç müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla kurumun başarısını arttırmaktır. Her türlü ürün ve hizmet tasarım için kullanılabilir. QFD uygulaması kamuda bile hizmet planlama amaçlı kullanılabilir.

Klasik yöntemlerle yapıldığında ürün tasarım sürecinde Müşteri Sesi, Pazarlama, Mühendislik ve İmalat birbirlerinde bağımsızdırlar. QFD tüm bu unsurların tek çatı altında toplanmasını sağlar.

Müşteri beklentisi ile mühendislik gereksinimleri eşleştirilirken rakip kıyaslaması ve öncelik sıralamasına göre kararlar verilir. Müşterinin istemediği bir unsur tasarım sürecine dahil edilmez.

QFD Uygulaması için şu adımlar takip edilir:

 • Müşteri beklentisi listelenir (ör., tampon tasarımında “görsellik”)

 • Müşteri beklentisi önceliklere göre sıralanır

 • Beklentiyi karşılayacak ölçütler (özellikler) belirlenir (ör. , boya kalınlığı)

 • Belirlenen ölçütlerin birimleri kararlaştırılır (ör., boya kalınlığı için “micron”)

 • Her bir özelliğin birbirleri ile etkisi belirlenir (ör., boya kalınlığı ile tampon malzemesi)

 • Her bir özelliğin müşteri beklentisine etkisi belirlenir

 • Özelliklerin öncelik sırası belirlenir (ör., maliyet, kalınlık, malzeme, vs)

 • Rakiplerin müşteri beklentisini hakkında değerlendirme yapılır

 • Rakiplerin ürün özellikleri kıyaslanır

 • Belirlenen ölçütlere hedef değerler verilir (ör., boya kalınlığı 25 micron)

 • Müşteri beklentisinin ne derece karşılandığı değerlendirilir

Ara