İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Proje Yönetimi Performans Göstergeleri

Proje Yönetimi Performans Göstergeleri Sunum Notları

Proje Yönetimi Performans Göstergeleri Webinarı hakkında bilgi vermeden önce İdealkoç & Taysad iş birliğinde yapılan ve 5 alt başlıktan oluşan “CEO Performans Göstergeleri Yönetimi” seminer serimize yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz.
Seminer serimiz ile üst düzey yöneticilerin hangi göstergeleri takip etmeleri gerektiği, hedeflerin, görev dağılımının ve zaman sınırlarının nasıl belirleneceği ve genel olarak gelişimin nasıl yönetilebileceği hakkında öneriler verilmektedir.
Serinin üçüncü başlığı olan “Proje Yönetimi Performans Göstergeleri” online semineri 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü 11:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiş ve önemli proje göstergelerinin tespiti ve takibinden bahsedilmiştir.
 Sunum akış planı :

  1. Yeni ürün süreci nasıl?
  2. Ürün geliştirme süreci hangi özelliklere sahip olmalıdır?
  3. Gelişmiş proje yönetim modelinin faydaları
  4. Eş-güdümlü proje yönetimi nasıldır?
  5. Kritik proje yönetim göstergeleri nelerdir?
  6. Projede birimlerin rolleri nedir?
  7. Tedarik zincirinde ürün geliştirmenin etkinliği nasıldır?

Proje Yönetim Performans Göstergeleri Sunumuna aşağıdaki resme tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje Yönetim Performans Göstergeleri Sunumu

Proje Yönetim Performans Göstergeleri dokümanına aşağıdaki resme tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje Yönetim Performans Göstergeleri 

Konu ile ilgili İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan’ın makalesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ara