İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Otomatik Veri Toplama

Otomatik Veri Toplama Ne zaman Kullanılır?

Veriyi Toplama Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalıdır?

Veri Toplama işleminin elle yapılıyor olması yapılan işlerdeki insan faktörünün artmasını sağlar. Tüm işlerin bilinçsizce “otomatik” sisteme bağlanması sahiplenmeyi azaltabilir. Çalışanlar mekanizmanın “bozulmasından” çekinebilirler. Gelişimin sürekliliği için insanlar sistemin hakimi ve otomasyon araçları karar verme mekanizmasına yardım eden unsurlar olarak tasarlanmalıdırlar. Çünkü yaratılan yaratandan daha akıllı olması mümkün değildir.

Otomatik veri toplayıcılar insan sağlığına ve güvenliğine aykırı durumlarda, güvenlik amaçlı durumlarda yada zaman kısıtlamasının olduğu yerlerde tercih edilmelidirler.

Verileri toplama özünde israf olduğun göre de asgari zaman ve zahmetsizce yapılmalıdır. Örneğin, imalat bandında kullanılan barkod cihazları azami 3 saniyede tüm işlemleri tamamlamalıdır. Gereksiz bekleyiş ve aşırı veri toplama kaynak israfıdır.

Ara