İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Kamu Sektörü Ve Yalın Düşünce

Kamu Sektörü ve Yalın Düşünce uygulanabilirliği

Kamu Sektörü içinde Yalın Düşünce ilgili harcamaları azaltıcı ve vatandaşa sunulan her türlü hizmetin kalitesi arttırmada kullanılabilecek eşsiz bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. İnsana Saygı ve Sürekli Gelişimi bir kültürün oluşumunda birçok Yalın unsur değerlendirilebilir.

E-devlet gibi yakın zamanda uygulamaya alınan birçok örnekte de görüldüğü üzere daha öncesinde devlet dairelerinde birçok zorluklarla yürütülen birçok işlem artık elektronik ortamda ve anında yapılabiliyor.

Kamu Sektöründe Yalın Düşünce konusunda şunu da eklemek gerekir ki; benzeri süreç iyileştirmelerin daha birçok alana yaygınlaştırılması ile kamunun gerek planlama gerekse uygulama ve denetim becerileri arttırılabilir düşüncesindeyiz.

Ara