İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Genel

İsraf önleyerek, sağlanan kazanç 16,7 Milyon Türk Lirası

İdealkoç Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Tezcan

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı, KANCA Dövme Çelik ve El Aletleri Genel Müdürü

TAYSAD İş Mükemmelliği URGE (Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilme) Projesi ve İsraf Önleme

T.C.Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile yürütülen TAYSAD İş Mükemmelliği URGE (Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilme) Projesi’nin eğitim-danışmanlık faaliyetlerine ilişkin kapanış sunumu, 8 Ocak Salı günü TAYSAD’da gerçekleştirildi. İsraf Önleme konusunda bilgi verildi. Etkinliğe, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, küme firma yöneticileri, proje ekipleri ve İdealkoç danışmanları katıldı. Açılış konuşmasında Alper Kanca, firmaların küme kapsamında yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Bu çalışmaların firmalarda devamlılığının öneminin altını çizdi.  2019 yılında israflarından arınmış -özellikle enerji tasarrufu konusunda iyileştirme çalışmaları yapan- firmaların, uluslararası rekabetçiliğini arttırabileceğine  vurgu yaptı. İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan, yaptığı açılış konuşmasında, değişimin ve gelişimin kolay olmadığını ancak, çalışanlarını geliştirip, uzun vadeli stratejisini oluşturup, o doğrultuda kısa vadeli hedeflerini tüm çalışanlara yayabilen yenilikçi firmaların bunu başarabileceğini söyledi. Küme kapsamında yapılan çalışmalarda kısa sürede kazanılan başarıların bunun en büyük göstergesi olduğunu sayılarla anlattı.

 

Nisan 2017’de başlayıp, 26 Aralık 2018 tarihinde yaklaşık bir buçuk ay süren proje; “Yalın Araçlar”, “Yayılım ve Entegrasyon” ve “Hedeflerle Yönetim (Hoshin Kanri, Değer Yönetimi ve Öneri Sistemi)” olmak üzere üç fazda tamamlanmıştır.

11 Firmanın katılımı ile 18 farklı konuda eğitim ve 32 günlük uygulama çalışması yapılmıştır. Küme Projesi kapsamında firmalarda, VSM, 5S, Kaizen, Standart İş, Yerinde Kalite, SMED, Poka Yoke, Lojistik/Kanban, TPM, Oobeya ve Öneri Sistemi olarak sadece 2018’de toplam 2042 proje tamamlanmış ve 2019 için ise 5449 olarak hedef verilmiştir.

Firmalar proje sayesinde kayıp, israf ve stoklarda azalma, kazanç, kalite ve yetkinliklerde artış gibi iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalarla hesaplanabilen toplam kazanç 16.7 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

TAYSAD Proje Yöneticisi Sevgi Özçelik, sağlanan bu somut fayda ile Proje’nin Ticaret Bakanlığı tarafından İyi Uygulama Örneği olarak seçildiğini belirtmiştir.

Kümeye katılan ve proje kapsamında gerçekleştirdikleri iyileştirme, hedef ve kazançlarıyla ilgili sunum yapan firmalara eğitim sertifikaları danışmanlarımız; Ömer Faruk Tezcan, Ece Uslu Sezen, Aslı Ceyhan ve Melike Kartal tarafından verilmiştir. Küme kapsamında yapılan çalışmalardan her firma örnek bir projesini ve nasıl tamamladıklarını ayrı ayrı sunumlarla paylaşmışlardır.

Bu paylaşımın önemi, hem katılımcıların, projede aktif görev alan mavi yaka çalışandan, üst düzey firma yöneticileri ve ortaklarına kadar beraberce yaptığı çalışmaları diğer firma temsilcilerine sunarak kazanılan bilgi ve tecrübenin paylaşarak artmasının sağlanması hem de karşılıklı alınan ilhamlarla sürekliliğinin sağlanması olmuştur.

Küme çalışmaları boyunca ortak alınan eğitimler, ortaklaşa yapılan çalışma grupları ve beraber yapılan benchmark gezileri ile rekabetten çok beraber öğrenmek, takım olabilmek, ortaklaşa proje geliştirme gibi yetkinlikler de gelişmiştir.

Firma Proje Sunumlarından;

Prometal Yalın Üretim Sistem – İş ve Proses Geliştirme Müdürü Sayın Ümmet Ayyıldız

Sertifikalarını alan Ayberk Aydın, Binay Azman, Esin Gençler, Mümin Mutlu, Okay Güler, Canan Ayaz, Emine Uçar, Erhan Kaya, Umut Yasin Çiftçi ve Ümmet Ayyıldız’a katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Prometal firmasında Yalın Üretim Sistem– İş ve Proses Geliştirme Müdürü olarak çalışan Sayın Ümmet Ayyıldız Hoshin Kanri- Hedeflerle Yönetim, çalışmalarını sunumda paylaştı.

Sunumunda ‘cironun arttırılması, sürdürülebilir büyüme, rekabet gücü, hem mutlu organizasyon hem de müşteri memnuniyeti için Hoshin Kanri yaklaşımını uygulayarak sağladıkları kazanımları anlattı.  

 

 

 

 

MAPA Üretim Sorumlusu Sayın Erhan Kahraman

Sertifikalarını alan Erhan Kahraman, Evrim Demiray, Fatih Şenel, Gökhan Daban, Nezih Akın, Erhan Danışan, Günnur Kocaman, Selim Çetin, Selma Aktaş, Sezgin Erkadam, Turkaya Zengin ve Uğur Güneş’e katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

MAPA Üretim Sorumlusu Sayın Erhan Kahraman ise saha çalışanlarının problem çözme faaliyetlerine katılım seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili olarak Görsel Fabrika Yönetimi ve Kaizen Uygulamaları konusundaki çalışmalarını öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla sundu.

Hata oranlarında ve makinaların arıza kaynaklı duruşlarında önemli bir azalma, uygulanan kaizen sayısında, dolayısıyla verimlilik çalışmalarında belirgin bir artış olmuştur.

 

 

 

Ege Endüstri Üretim Mühendisi Sayın Volkan Aslan ve Sayın Koray Akman

Sertifikalarını alan Alper Sözer, Başak Kalaylı, Berk Heyfegil, Elif Gülfırat Gökçe, Eray Depboylu, Erden Arpat, Nuri Özgür, Onur Aydın, Onur Özdemir, Orçun Çimen, Sedat Savaş, Tuğrul Tosun, Altuğ Aydınel, Atilla Yenice, Ayhan Afşin, Erdem Erarslan, Erman Bayer, Fatma Şen, Kerim Öztürk, Lütfi Acar, Koray Akman, Mehmet Bayrakçı, Mehmet Günal, Mehmet Turunçkapı, Mustafa Koç, Mustafa Yıldırım, Mürsel Yılmaz, Osman Şerifoğlu, Selim Potuk, Togay Aksoy, Uğur Çiçek, Volkan Aslan ve Uğur Ömer Kocamış’a katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

Ege Endüstri sunumunda Üretim Mühendisi olarak çalışan Sayın Volkan Aslan ve Koray Akman ise stokların azaltılması, sürekli akışın sağlanması, daha küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesiyle ilgili olarak Hızlı Model Değişimi SMED konusundaki faaliyetlerini sunumda aktardılar.

İsraf önleme konusunda önemli bir başarı sağladıklarını ve -başarılarına devam etmek için- 2019’da 250 proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismak Fabrika Müdürü Sayın Hüseyin İşlek

Sertifikalarını alan Elvan Algan, Hüseyin İşlek, İnci İbliklioğlu, Oğuz Sargın, Sefa Karaaslan, Selami Naçar, Ergün Çelik, Gizem Asana, Murat Ateş, Ömer Ekinci, Serkan Büyükkaan, Serkan Yakup Kazazlar, Tarık Akkoç’a katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Sismak firması Fabrika Müdürü Sayın Hüseyin İşlek ise Hoshin Kanri çalışmalarını Gelişim İzleme Yönetim Yazılımı olan Gizyy üzerinden yaptı.

Firma, öncelikle X Matris üzerinde uzun vadeli hedeflerini, onların doğrultusunda 2019 için de yıllık hedefler belirlediklerini gösterdi.

Ayrıca hedeflerine ulaşabilmek için yapacakları aktiviteleri ve bu aktivitelerin takip ettikleri başarı kriterlerini de paylaştılar.

 

 

 

 

Başkurt Kalite-Sistem Sorumlusu Sayın Ayşe Korkmaz

Sertifikalarını alan Selçuk Coşkun, Ahmet Taşçı, Ayten Kap, Emre Melemez, Nuray Alacan Tosun, Adnan Demirel, Ayşe Korkmaz Kapdan, İbrahim Sönmez, Melih Oral, Serkan Odabaşı, Aydın Özdemir’e katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Başkurt Kalite-Sistem Sorumlusu Sayın Ayşe Korkmaz ise uyguladıkları yaratıcı öneri sistemi üzerine sunum yaptı.

Daha önce de öneri sistemini devreye almaya çalıştıklarını ancak sistemi oldukça basitleştirip, sistem üzerindeki yönetici etkisini iyice azaltıp belli limitler ile ilk amire yetki vererek, bürokratik engelleri kaldırıp akışı arttırdıklarını ve dolayısıyla öneri sisteminin yaygınlaştığını ve uygulanabilir öneri sayısının radikal olarak arttığını anlattılar.

 

 

 

Arısan Endüstri Mühendisi Sayın Selay Arı

Sertifikalarını alan Arzu Arı İyigören, Asiye Gözde Arı, Cengiz Atay, Eray Leka, Osman Oza, Recep Güney, Gökmen Şen, İsa Sevim, İsmail Arput, Mehmet Avdin, Rahim Sevim, Ramazan Çerkes, Suzan Atay, Teoman Taşkıner, Tolga Şimşek, Seval Mutlu ve Zeynep Selay Arı’ya katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Arısan firma yetkilisi ve Endüstri Mühendisi Sayın Selay Arı ise sunumunda vakum projesindeki kalitenin iyileşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu projeyle beraber farkındalıklarının arttığını, bakış açılarının değiştiğini belirtti.

Konuşmasında grafiklerle mevcut durumu, öncesi/sonrası şeklinde çözüm aktivitelerini ve hedeflerini sundu.

 

 

 

 

 

Karel Kalıp Sistem Kalite Müdürü Sayın Mesut Selam

Sertifikalarını alan Birgül Kaycan, Emin Denizli, Bülent Koşar, Ferdi Yıldız, Refik Diri, Yusuf Kütük, Mesut Selam, Ümit Selam ve Yeşim Aslan’a katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Karel Kalıp Sistem Kalite Müdürü Sayın Mesut Selam ise sunumunda Hoshin Kanri konusundaki çalışmalarını aktardı.

2018-2023 hedeflerini, SWOT analizini, gösterge takip tablolarını, faaliyet planları ve her departman için çözüm aktivitelerini anlatarak 3-6 aylık toplantılarla projenin ilerleyişini ve hedeflere uyumunu takip ettiklerini belirtti.

UR-GE projesiyle beraber sağladıkları kazancı ve bu doğrultuda 2019 yılı ve sonrasındaki hedeflerini paylaştı.

 

 

Teknorot Dövme Fabrikası Metot Sorumlusu Sayın Tayfun Gönül

Sertifikalarını alan Ahmet Serdar Öztürk, Erdem Yıldırım, Erkan Dursun, Hakan Kutlak, İrfan Ay, Mustafa Baydil, Ahmet Alper Memişoğlu, Ayşen Çukur, Fatih Çağırankaya, Leyla Erkol, Mehmet Ceyhun Aslan, Murat Arslanoğlu, Tuğba Atmaca, Zeynep Bostancı, Mustafa İnan, Orkun Ulu, Tayfun Gönül, Tuğba Ablay Rutçi, Ufuk Doğan ve Uğur Ertozan’a katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Teknorot Dövme Fabrikası Metot Sorumlusu Sayın Tayfun Gönül yapmış olduğu sunumda yaptıkları çalışmalarla sağladıkları verimlilik artışını öncesi sonrası çalışmaları ile anlattı.

Çalışmalara işi asıl yapan kişilerin katılımını sağladıklarında, mavi yaka çalışanların israf-iyileştirme çalışmalarında çok daha yüksek katma değer sağladıklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Revar Araştırma ve Geliştirme Müdürü Sayın Soner Güvercin

Sertifikalarını alan Ayşegül Parlakoğlu, Gökhan Akbulut, Hakan Yiğit, Lemi İğde, Mustafa Güneş, Ayşenur Güney, Erkan Çetin, Esra Demir, Hayriye Çelik Balıkçı, Murat Çelik, Sıtkı Tüfekçi, Süleyman Koca, Özcan Üçkardaşlar ve Soner Güvercin’e katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Revar firmasının Araştırma ve Geliştirme Müdürü Sayın Soner Güvercin, sunumunda proje yönetimi O-obeya kapsamında yapmış oldukları çalışmaları paylaştı.

Yeni ürün ve değişiklik devreye alma süresini kısaltmak için yapılan çalışmalarla ciddi bir süre ve maliyet kazancı sağladıklarını, sayılarla göstererek paylaştı.

 

 

 

 

 

SÜTRAK Proje Müdürü Sayın Can Solim

Sertifikalarını alan Can Solim, Barbaros Zengin, Ersin Çoğal, Ali Sönmez ve Ziya Oktav’a katılımları için teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

SÜTRAK firmasının Proje Müdürü Sayın Can Solim ise sunumunda Hoshin Kanri ile ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.

Ciro/İhracat oranın arttırılması, Parça maliyetinin düşürülmesi, Stok devir oranının yükseltilmesi gibi konulardaki proje ve hedeflerini paylaştı.

 

 

 

 

T.C. Ticaret Bakanlığına, TAYSAD’a, Tüm katılımcı firmalara, ayrı ayrı projede emeği geçen bütün çalışanlara ve danışmanlarımıza başarıları ve gösterdikleri üstün performans nedeniyle tekrar teşekkür ediyoruz.

Ülkemizin uluslararası rekabetçiliğinin arttırması, tam zamanında, istenilen kalite ve maliyette, mutlu çalışanlar ve memnun edilmiş müşteriler için, her gün bir önceki gün yaptığımız hatadan öğrenerek, az israfla daha verimli çalışmaya gayret ediyoruz.

Ara