İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
IMG 5232

Kayıp, israf stoklarda azalma – SETEK İş Mükemmelliği

SETEK İş Mükemmelliği Projesi, israf ve stoklarda azalma

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile yürütülen SETEK İş Mükemmelliği Projesi 2. Grup kapanış sunumu, BUTEKOM toplantı salonunda 25 Aralık Salı günü SETEK Küme Başkanı Sayın Osman Nuri Canik, BUTEKOM Müdürü Sayın Gülsüm Uygun, küme firma yöneticileri, proje ekipleri ve İdealkoç danışmanları katılımıyla tamamlandı.

Toplantı ilk olarak SETEK Proje Lideri Sn. Zarife Bozkurt’un proje hakkında sunumu ile başladı. Eylül – Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen ve yaklaşık 4 ay süren proje; 3 Firmanın katılımı ile 8 gün eğitim – 154 adam/gün katılım aynı zamanda firmaya özel gerçekleşen toplam 24 günlük uygulama/danışmanlık çalışmalarında 134 ada/.gün uygulama gerçekleşmiştir. Küme Projesi kapsamında firmalarda, Değer Akış Haritalama (VSM), 5S-Görsel Fabrika ve Kaizen & Problem Çözme çalışmaları yapılmıştır.

Firmalar proje sayesinde kayıp, israf ve stoklarda azalma, kazanç, kalite ve yetkinliklerde artış gibi iyileştirmeler gerçekleştirmiştir.

Küme kapsamında yer alan her firma gerçekleştirdikleri iyileştirme, hedef ve kazançlarla ilgili örnek bir projesini ve nasıl tamamladıklarını ayrı ayrı sunumlarla paylaşmışlardır.

Bu paylaşımın önemi, hem katılımcıların, projede aktif görev alan mavi yaka çalışandan, üst düzey firma yöneticileri ve ortaklarına kadar beraberce yaptığı çalışmaları diğer firma temsilcilerine sunarak kazanılan bilgi ve tecrübenin paylaşarak artmasının sağlanması hem de karşılıklı alınan ilhamlarla sürekliliğinin sağlanması olmuştur.

Firma Proje Sunumlarından;

Evinoks Servis Ekipmanları,  Kalite Müdürü ve Kaizen Tema Lideri olarak çalışan Sn. Aslı Haşal, firmalarında operatörden müdüre her seviyeden oluşturdukları ekipler ile gerçekleştirdikleri Kaizen çalışmalarını, ürettikleri fikirler, hayata geçirdikleri uygulamalar ve sağladıkları kazançları sundu. Üretim Müdürü ve 5S Tema Lideri olarak çalışan Sn. Kadir Yerli, firmalarında gerçekleşen ve üretim çalışanları ile birlikte çalışma bölgelerinde yapılan 5S çalışmalarını önce ve sonra örnekleri ile sunarak, çalışanların katılımı, paylaşımı, motivasyonu ve kazançları ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Ardından Evinoks Servis Ekipmanları Genel Müdür Yrd. Sn. Deniz Gülen, firmalarında yapılan çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Polyteks Tekstil, İhracat Müdürü ve VSM Lideri olarak çalışan Sn. Birol Üner, firmalarında yapılan Değer Akış Haritalama (VSM) hakkında bilgi verdi. Çalışmaya başlarken ilk olarak seçim kriterleri ve fayda zorluk matrisi ile pilot ürün grubunun belirlenmesi, sonrasında ürün grubuyla ilgili yapılan mevcut durum analizi ve gelecek durum çizimlerine dair bilgiler aktardı. Gelecek durum planlarını hayata geçirmek için gerçekleştirdikleri Kanban, Hızlı Model Değişimi (SMED), 5S çalışmaları ile sağladıkları kazançları ve Asakai toplantılarını hayata geçirerek sağladıkları fayda ve kolaylıkları katılımcılar ile paylaştı. Ardından Polyteks Tekstil Teknik Genel Müdürü Sn. Gülsen Tardü, SETEK projesine dahil oldukları için memnun olduklarını, çalışmalara devam edeceklerini ve 3. grupta da verimlilik çalışmaları içerisinde olacaklarını belirtti.

Harput Tekstil, Kalite Yöneticisi ve Yalın Üretim Lideri olarak çalışan Sn. Selim Tarih, firmalarında gerçekleştirdikleri 5S ve Kaizen & Problem Çözme çalışmalarını sundu. Bu çalışmaları ilk pilot bölgelerde başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve sürdürülebilir başarı için gereken zaman planı, kaynak planı, denetim ve performans göstergelerini nasıl planladıklarını, nasıl takip ettiklerini örnekler ile sunduı. Ardından, Harput Genel Müdürü Sn. Ali Can Tutar, SETEK kapsamında yapılan bu Yalın Üretim çalışmalarının hedeflenen değerlere ulaştığını, ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

SETEK Küme Başkanı Sn. Osman Nuri Canik’in gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında, Bursa’daki tekstil sektöründe verimlilik çalışması yapan firmaların rekabetçiliklerini geliştirebileceğini ve ihracatlarını arttırabileceklerinin altını çizdi. Sn. Canik konuşmasında, “Kendi şirketinde Yalın yönetim sistematiğini uyguladığını belirtti.  Bu sayede, stoklar düşüyor, hız artıyor, imalat süreleri kısalıyor, verimlilik artıyor” ifadesinde bulundu.

Akabinde, İdealkoç Genel Müdürü Sn. Ö. Faruk Tezcan’ın katılımcıların sorularını cevapladı, değişimin kolay olmadığı bunun sadece İnanç, işin daha iyi yapılabileceğine, Cesaret, Alışa gelmiş davranışlarımızı değiştirme konusunda, Azim, Yaşanan zorluklara rağmen mücadeleye devam etmek ile yapılabileceğinin altını çizdi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, BUTEKOM’a, tüm katılımcı firmalara, ayrı ayrı projede emeği geçen bütün çalışanlara ve danışmanlarımıza başarıları ve gösterdikleri üstün performansları için tekrar teşekkür ediyoruz. Ülkemizin rekabetçiliğinin artması, tam zamanında, istenilen kalite ve maliyette, mutlu çalışanlar ve memnun edilmiş müşteriler için, her gün bir önceki gün yaptığımız hatadan öğrenerek, az israfla daha verimli çalışmaya gayret ediyoruz.

Kapanış sunumundan fotoğraflar:

 

 

 

 

 

Ara