İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Iş Hayatında Kuşaklar Arası çatışma

İş Hayatında Kuşaklar Arası İletişim

Kuşaklar arası çatışmanın nedenleri: İletişimsizlik…İş Hayatında Kuşaklar Arası İletişim Eğitimiyle bu sorunu çözebilirsiniz.

Ürün kalitesini ilişkilerin kalitesinin belirlediği günümüzde, bir insan koleksiyonu olan işletmelerin, farklı kuşaklara mensup çalışanlarının temel değerleri ve davranışları hakkında bir anlayış geliştirerek, bir takım halinde sonuç üretebilmelerini sağlamak için gereken teknikler konusunda katılımcıları bilgilendirmek hedeflenmektedir.

Günümüz iş dünyasında 3 kuşağın birlikte çalıştığını gözlemliyoruz. Farklı teknolojik, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel bir dönemde dünyaya gelen farklı kuşak insanların, çalışma hayatlarında da farklı değer yargılarına sahip olduklarını görüyoruz. Ancak ürün kalitesini ilişkilerin kalitesinin belirlediği günümüzde, bir insan koleksiyonu olan işletmelerin, farklı kuşaklara mensup çalışanlarının her ne kadar temel değerleri ve davranışları farklı olsa da, bir takım halinde sonuç üretebilmeleri sürekli gelişim ve güçlü rekabet için bir gerekliliktir.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • Kuşaklara yakından bakış
 • Kuşakların benzerlik ve farklılıkları
 • Kuşakların güçlü yönleri
 • Farklı kuşakların deneyimleri işle ilgili tutumları nasıl şekillendiriyor
 • İşe karşı tutum
 • Bağlılık
 • Otoriteye bakışları
Süre

Süre

 • Eğitim : 1 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknik ve İdari Çalışanlar
 • Hat Liderleri

İş Hayatında Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi ve diğer konu başlıklarında webinar, online eğitim ve danışmanlık ayrıca projelendirilir.

Ara