İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Iletişim Teknikleri Ve Beden Dili

İletişim Teknikleri ve Beden Dili

Başarılı bir iş yaşamı sürdürmek için; birbirimizi anlamamız, esnek ve anlayışlı davranabilmemiz, işbirliği yapan takımlar kurabilmemiz gerekir. İletişim Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi ile siz de başarılı bir iş hayatına kavuşabilirsiniz.

Katılımcıların daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve ilişki kurma kapasitelerini geliştirebilmek için ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek hedeflenmektedir.

İş yerindeki ünvanımız ve işimiz ne olursa olsun başka insanlarla ve bölümlerle etkileşim halindeyiz. Bu etkileşimler esnasında problemler yaşanması ise iş yaşamının kaçınılmaz bir gerçeği. Bu sorunlarla baş edebilmek, sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve bu ilişkileri sürdürebilmek için kendimizi tanımak öncelikli bir gereksinimdir. Kendimizin ne kadar farkındayız? İletişimin etkin ve doğru olabilmesi için üzerimize düşenleri biliyor muyuz?

İletişim Teknikleri, bireyin önce kendisi ile sonra da diğer insanlarla olan etkileşim süreçlerindeki tutumunu ve davranışlarını sorgulamasını, farkındalıklarını ve özgüvenlerini arttırarak; sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlar.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • İletişim nedir?
 • İletişim çağında iletişimsizliği nasıl başarıyoruz?
 • İletişim süreci
 • Etkili iletişimin ihtiyaç duyduğu düşünsel altyapı ve beceriler
 • İletişim ve kendini tanıma
 • Bize nasıl davranacaklarını başkalarına biz öğretiriz
 • Etkili iletişimin önündeki engeller
 • İletişim çatışmaları
 • Algı ve inanç kalıplarının iletişimdeki rolü
 • Güvenli, pasif ve saldırgan davranışlar
 • Kabul, ret ve umursamaz tavırların iletişime etkisi
 • Birbirimize borçlu olduğumuz bir beceri, Dinlemek
 • Etkisel insan, tepkisel insan
 • İletişimde anlayabilmek
 • Açı sadakati ve sonuçlar
 • Empati ve sempati
 • Beden dilini anlamak ve kullanmak
Süre

Süre

 • Eğitim : 1 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknik ve İdari Çalışanlar
 • Hat Liderleri
 • Hat Çalışanları

İletişim Teknikleri, Beden Dili Eğitimi ve diğer konularda online eğitim, danışmanlık ve webinar ayrıca projelendirilir. İhtiyaç olunan her konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 0 216 706 02 13 no.lu telefondan veya info@idealkoc.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Ara