İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Hoshin Kanri Hedeflerle Yönetim Eğitim Sistematiği

Hedeflerle Yönetim – Hoshin Kanri Sistematiği

Hedeflerle Yönetim

Hedef birliği kurumda eşgüdüm ve başarının sürekliliğini sağlar. Hedeflerle yönetim kurumun her düzeyinde takım çalışması halinde tek amaca ilerleme sistematiğidir.

İletişimin sınırsız olduğu ve tek amacın kurum başarısı olduğu bir ortamda  ortaya çıkan sinerji sürekli gelişimin en temel enreji kaynağıdır.  Uygulamanın kurumun stratejileri ile hizalanması neticesinde kuruma sağlanan fayda azami düzeye ulaşır.  Günlük işler ile gelecek adına yürütülen faaliyetler bir ahenk içindedirler.  Kısa ve uzun vadeli tüm hedefler önce bölümlere sonra kurumun en alt düzeyindeki takımlarına hakkaniyet esaslarına ve yetki ölçeğinde paylaştırılır.  Yürütülen projelerin sonuçlara yansıması ile sağlanan katkının değerlendirilmesi yapılır.  Performans değerlendirme sistematiğine yansıyan bir sonraki gelişim hedefleri ile refahın paylaşımına karar verilir.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • Hedeflerle Yönetim Hoshin Kanri
 • Stratejik Planlama ve Yönetim Prensipleri
 • Hedef ve Yollar (Hoshin) Planlama Süreci
 • Eşgüdüm ve Dikey Açılım
 • Uygulamaya Geçiş
 • İzleme ve Raporlama
 • Stratejik Değerlendirme
 • Motivasyon ile Performans
Uygulama Destek Paketleri

Uygulama Destek Paketleri

Yerinde uygulama/destek ayrıca projelendirilir.

Süre

Süre

 • Eğitim : 2 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

 • Kurum Sahipleri ve Ortakları
 • Müdürler
 • Stratejik Plan Yöneticileri
Ara