İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Lean Turnaround Dönüşüm

Lean Turnaround Management (Dönüşüm Yönetimi) Nedir?

Lean Turnaround (Dönüşüm Yönetimi) ve Mevcut Durum

( Lean Turnaround ) Dönüşüm Yönetimi kurumun iş yapış tarzını gelecekle beklentisi ile ilgili hizalanmasını sağlayacak sistematik bir değişim programıdır. Bu doğrultuda öncelikle mevcut durum irdelenir. Arzu edilen düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak gelişim ”sıçramaları” tespit edilir. Faaliyetler ilgili süreç, yetkinlik ve kullanılan araçların yönünde planlanır.

Dönüşüm Yönetimi Faaliyet Planlama Çalışması

Planlanan faaliyetler hayata geçirilir ve yapılanların sonuçlara etkisi değerlendirilir. Sonra tekrar “yeni” faaliyetler planlanır, hayata geçirilir ve etkileri değerlendirilir. Bu çalışmalar aralıksız olarak tekrarlanır ve kurumun tüm faaliyet alanlarına yaygınlaştırılır. Dönüşüm çalışmaların ilk meyveleri ilk 3 ayda alınabilir. Ama tatmin edici sonuçların alınması 2-3 yıl sürebilir.

Kültürel değişimin kalıcılığı sağlanması 5-10 yıl sürebilir. Üst yönetimin liderliği ve desteği olmaksızın bu çalışmalar yapılamaz ve sürdürülemez.

 

Ara