İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Değişim Yönetimi Ve Performans Için Sorun-puzzle çözümü

Değişim Yönetimi

Günümüz dünyasında rekabet edebilmek için işletmelerin değişim sürecine başladıklarında karşılaşılabilecekleri en büyük problem kurumların değişime olan direncidir. Bu direnci kırmak için Değişim Yönetimi Eğitimine katılabilirsiniz.

İnsanoğlu farklı olana tepki verir, üstelik bu değişim onun iş yapış biçimini ve etki alanını değiştirecek nitelikteyse direnç şiddetli olabilir. Çalışanların sürecin her aşamasına dahil edilip, bu değişimin gerçekten gerekli olduğuna ikna edilmesi, yaratılan yeni vizyondan herkes için somut hedefler çıkarılması gereklidir. Bu eğitimde çalışanların değişim için harekete geçecekleri ortamların oluşturulması, karşılıklı iletişimin sağlanması ve çalışanların değişim sürecini sahiplenmesi için atılması gerekli adımlar anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • Neden değişim, neden gelişim, neden sürekli
 • Değişim boyutları
 • Kültürel değişim nedir?
 • Stratejik yönergeler
 • Hedef yayılımı
 • Uygulama
 • İzleme
 • Yetkinlik yönetimi
 • Süreç yönetimi
 • Performans ve araçlar
Süre

Süre

Eğitim

 • Eğitim : 1 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

Eğitim

 • Kurum Sahipleri ve Ortakları
 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Teknik Çalışanlar
 • Hat Liderleri

Değişim Yönetimi Eğitimi ve diğer konularda webinar, danışmanlık ve online eğitimler ayrıca projelendirilmektedir.

Ara