İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Covid 19 Virüsü Ve Shutdown

Kontrollü Kapatma (COVID 19 ve Shutdown) Süreci

Dünya çağında her sene, özellikle otomotiv sektöründe, genel bakım amaçlı yapılan imalata ara verme, kontrollü kapatma (shutdown) uygulamasına bir çoğumuz alışığızdır.  Ara verilen süre zarfında çalışanlar genelde tatil yaparlar ve tedarik zinciri kontrollü kapatma olarak yaklaşık 2 haftalık duraklatılır.  İmalata ara vermeden önce birçok ön hazırlık yapılır ve müşteriye negatif yansımaması için büyük çaba gösterilir.  İmalata başlanılacağı zaman tüm kritik noktalar kontrolden geçirilir ve yine müşteri mağduriyeti yaşanmaması için büyük özen gösterilir.  Değer zinciri büyük bir ahenk içerisinde duraklatılır ve hiçbir kritik aksilik olmadan başlatılır.

Kontrollü Kapatma ve Corona

Bugün Covid 19 adlı virüsün yaratmış olduğu pandemi neticesinde küresel olarak bir kriz yaşanmaktadır.  Dünyamızda tüm sektörlerin değer zincirlerinin menfi etkilendiği bu durumun yaratmış olduğu belirsizlik ancak doğru planlama ve mükemmel bir uygulama ile yönetilebilir düşüncesindeyiz.  Her ne kadar iyileşme süresi belirsiz olsa da, belirsizliğin azalmasıyla başlayacak olan “yeni” hayata hepimiz şimdiden inanmalı ve buna göre hazır olmalıyız.

Hayatımızın her noktasını etkileyen bu olayı yönetirken karar önceliğimizin merkezinde insan olmalıdır.  Dolayısıyla tüm paydaşlarımızın her türlü ihtiyacını düşünmek durumundayız.  Şeffaflıkla bilgi ihtiyacını doğru ve tam olarak gidermeliyiz.  Kurumsallığın gereği olan maddi manevi sorumluluklarımızı asgari düzeyde sağlamak durumundayız.  Unutmayalım ki ortak sosyal dayanışmanın yaşandığı bu dönemlerde bireyler ve kurumlar arası ilişki derinleşmesi yaşanır.  Bu sayede bağlarımız karşılıklı olarak güçlenir.

Çalışmaya Devam…

Ara verilen ‘kontrollü kapatma’ süresi bir tatil dönemi olarak algılanmamalıdır.  İnsanlar arası teması azaltarak yaşanan küresel pandemi etkisini yok etmek için çalışmalara ara verildiğini unutmamak lazım.  Dolayısıyla, hala işi olan kişilerin evlerinden kesintisiz olarak çalışmaya devam etmeleri gerekir düşüncesindeyim.  Bu amaçla internet üzerinden şirket faaliyetlerine katkıda bulunabilmeleri için kurumların çalışanlarına gerekli ortamı sağlanması gerekir.  Halihazırda işi olsun ya da işinden ayrılmak zorunda kalan herkesin yeniden iş ortamına kendilerini hazırlamaları gerekir.

Son olarak, üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ya da yavaşlatılmasına karar veren firmaların konuya bir proje ciddiyetiyle yaklaşmalarını öneririm.  Öncelikle, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, banka ve resmi dairelere, lojistik ortaklarına ve örneğin denetçi firma gibi ziyaretçilerine en günde 1 defa bilgi vermeli ve onlardan bilgi almalıdır.  Çalışanların maddi ve manevi ihtiyaçları, resmî kurumların desteğinden faydalanma ve gerekli tüm paydaşların ortak menfaatini sağlayacak tedbirleri düşünmek tüm paydaların kısa ve uzun yararına olacaktır.  Unutmayın ki veri ve kanıtlara dayanmayan bilgi bir sanrı ürünüdür.  Yanlış karara yol açar.

Alınan iletişim doğrultusunda risk analizleri yapılmalıdır.  Mali dengeleri, müşteri ve tedarikçi ilişkilerini, yoldaki gelen hammaddeler; giden ürünleri ve fasondaki yarı-mamulleri, imalatın durumunu ve fabrika güvenliğini değerlendirmek gerekir.  En iyiyi hedeflemek ama en kötüye hazır olmak bu dönemler için doğru bir politika olabilir.

Her şeyin normale döneceği günü düşünerek firmanın kısmi ya da tüm faaliyetlerini durdurmadan önce tüm yarım kalmış işlemlerini, kritik raporlama ve iletişimini, tertip düzen konularını tamamlamalarını öneririm.  Herkese sağlıklı günler diler bu dönemde gösterdikleri özveri ve sağduyu için tebrik ederim.

Not: COVID 19 ve Kontrollü Kapatma (Shutdown) Sürecindeki yapmanız gerekenler ile ilgili tablo için tıklayınız.

Shutdown Plan Ve Yönetimi Kontrol Tablosu

Konuyla ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz webinar notlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Ara