İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Iş Yerinde çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi Eğitiminde Amaç katılımcıları iş yaşamı ve ortamının kaçınılmaz bir gerçeği olan, kaygı ve strese yol açan çatışmaları sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için gerekli teknikler konusunda bilgilendirmektir. Bu Eğitim ile kaygı ve stres yönetiminde başarıya ulaşabilirsiniz.

Çatışma örgütsel yaşamın her yerinde oluşabilen bir olgu olmakla beraber iyi yönetilemediğinde hem şirket hem de bireyler için ağır yük ve maliyet oluşturmaktadır. Çatışma nedenleri; kişisel, iletişim ve örgütsel yapı ile ilgili nedenler olarak karşımıza çıkar. Özellikle bilgi eksikliği de önyargıya neden olabilmekte ve iletişimin de yetersiz olduğu ortamlarda beklentiler farklı olmaktadır ve çatışma kaçınılmazdır.  Organizasyonlarda ortaya çıkan çatışmalar genel olarak, yapıcı ve yıkıcı olmak üzere iki yaklaşım altında toplanır. Etkin bir çatışma yönetimi, çatışmaların zararlı yönlerini en aza indiren, yararlı yönlerini ise maksimize eden, örgütteki çatışma düzeyini optimal düzeyde tutan ve çatışmalarda kazan-kazan çözüm yaklaşımını benimseyen faaliyetler toplamıdır.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • Çatışma kavramı ve yönetimin çatışmaya bakış açısı
 • Çatışma kaynakları
 • Çatışma türleri • Çatışma evreleri
 • Çatışmanın olumlu ve olumsuz sonuçları
 • Çatışmaları yönetebilmek için gerekli temel beceriler
 • Çatışma yönetiminde izlenecek adımlar
 • Çatışma yönetim stratejileri
 • Çatışmada öfke ve stresi yönetebilmek
 • Çatışmada ara buluculuk
Süre

Süre

 • Eğitim : 1 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknik ve İdari Çalışanlar
 • Hat Liderleri
 • Hat Çalışanları

Çatışma Yönetimi Eğitimi ve diğer konularda yerinde, online eğitim, webinar ve danışmanlık ayrıca projelendirilir. İhtiyaç olunan her konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 0 216 706 02 13 no.lu telefondan veya info@idealkoc.com üzerinden bizimle her zaman için iletişime geçebilirsiniz.

Ara