İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Yalın Takım çalışması Ekip çalışması

Biz Takımız – Takım Çalışması

Takımların net bir yön duygusu olmalı…Takım Çalışması Eğitimi ile siz de etkin bir ekip oluşturabilirsiniz.

Katılımcıları etkin bir takım oluşturabilmeleri ve takım oyunu sergileyebilmeleri için ihtiyaç duydukları beceriler konusunda bilgilendirmek hedeflenmektedir.

Takım, ortak bir amaç için bir araya gelmiş, birbirlerini tamamlayıcı bilgi, beceri ve yetenekleri olan, ortak bir yaklaşım kullanan, ortak performans hedefleri gerçekleştiren, kendilerini ortak amaç ve hedeflere ulaşmada sorumlu tutan bireyler topluluğudur. En başarılı çalışanlara sahip olabilirsiniz ancak bunun yanı sıra şirket başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri de takım olabilmektir.  Bu amaçla üyelerin her biri takım içinde kendisinin oynadığı rolün farkında olmalı, her üye takımın toplam başarısı için kendisinin diğerlerinden farklı olarak yaptığı  katkıyı anlamalı ve ortak başarı için tüm üyelerin neler yapması gerektiği tanımlanmalı ve anlaşılır olmalıdır.

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 • Takım nedir?
 • Takımlara neden ihtiyaç var?
 • Biz yaklaşımı ve takım kültürü
 • Fark yaratan takımlar kurma
 • Takımlar neden başarısız olur?
 • Takım oluşum aşamaları
 • Takım içi roller
 • Takım üyelerinin sahip olması gereken özellikler
 • Aidiyet ve bireysellik dengesi
 • Takım içi çatışmalar ve yönetilmesi
 • Takım çalışmasında liderliğin rolü
 • Güven oluşturma
 • Takıma motivasyon kazandırma
Süre

Süre

 • Eğitim : 1 gün
Kazanımlar

Kazanımlar

 • Eğitimden bireylerin kazanımları
Katılımcılar

Katılımcılar

 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknik ve İdari Çalışanlar
 • Hat Liderleri
 • Hat Çalışanları

Takım Çalışması Eğitimi ve diğer konularda webinar, danışmanlık ve online eğitim ayrıca projelendirilir.

Ara