İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com

Stratejik Planlama sürdürebilir başarıyı elde etmek için izlenecek ana yol haritasını belirlemek bir kurumun en temel yönetim pusulasıdır.

Stratejik öncelikler rekabetçi bir piyasada odaklanma ve doğru ölçekte var olmak için gereklidir. Nihai amaca hizmet eden hedeflerin yol gösterdiği ve uygulamaların eksiksiz gerçekleşme sizleri hayallerinize ulaştıracaktır.
Değer zincirinde çalışanların tamamı bir ahenk içinde çalışması için bu yol haritasından haberdar olması, buna göre hareket etmesi ve gerekli önlemleri almaları gerekir.

Kırmızı ve siyah oklar

Stratejik Planlama ve SWOT

Analiz safhasında SWOT çalışması yapılması, misyon ve vizyon beyanlarının gözden geçirilmesi ve belirlenen stratejik hedeflere göre uygun yol haritası hazırlanmalıdır.  Buna göre güçlü yönler öne çıkmalı ve zayıf yönler gerektiğince güçlendirilmelidir.

İlgili sistemsel yetkinliklerin edinilmesi ve araçların kullanımı, iletişimin geliştirilmesi, yatırım ve sermaye ihtiyaçlarının hesaplanması, performans değerlendirme ve sürekli gelişime kadar birçok unsurun organizasyonun tamamına yayılması konularında sizlere büyük katkımız olacaktır.  Akabinde, çalışanların inisiyatif alarak stratejik planlar doğrultusunda belirlenen hedeflere yönelik hareket ettiği, tüm bölümlerle birilikte hedef birliği içinde çalışıldığı, sürekli gelişimin sağlandığı ve kurumsallığın öne çıktığı bir şirket idaresi sağlanması konularında katkıda bulunabiliriz.

İdealkoç olarak üst ve orta düzey lider yönetici seçme, yetiştirme ve tutma programları devreye alarak strateji yönetiminin insan boyutu ile ilgili konularda gerekli güçlendirmeleri sağlıyoruz.
Firmaya özel veya gruplara, sektörlerine özel “Stratejik Planlama Çalıştayları” düzenliyoruz. Ayrıca, SWOT Analizlerini gerçekleştiriyor, stratejik opsiyonlarını hazırlıyor, hedeflerine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini oluşturarak Kurumsal Yönetim sistemini hayata geçiriyoruz.

Eğitim/danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için 0 216 706 02 13 no.lu telefondan veya info@idealkoc.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Ara