İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
Problem çözme Teknikleri Kaizen Fe Gelişim

Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

Problem Çözme Teknikleri gelişim için gereklidir. Sürekli gelişimin etkinliği ve sürekliliği için çalışanların bilimsel ve kanıtlara dayalı problem çözme tekniklerine ihtiyaçları vardır. Lider yöneticiler bu tekniklerin yaygın kullanımı sağlayarak bilimsel düşünce biçimini kurum kültürüne entegre edebilirler.

Problem Çözme Teknikleri:

 1. Sebep Sonuç Diyagramı,
 2. Histogram,
 3. 5 Neden Analizi,
 4. Pareto Diyagramı,
 5. Akış Diyagramı,
 6. Kontrol Diyagramı,
 7. Kontrol Çizelgesi

Süreç akışı 12 adımda sırasıyla şöyledir;

 1. Problemin Tanımı,
 2. Ekip Seçimi,
 3. Mevcut Durum Analizi,
 4. Kaynak Planlaması,
 5. Hedef Planlaması,
 6. Kök Sebep Analizi,
 7. Karşı-önlem Planlaması,
 8. Uygulama,
 9. Hedef Sonuç Doğrulaması,
 10. Diğer Kazanımların Hesaplanması,
 11. İç Değerlendirme,
 12. Standartlaştırma.

Organizasyon Düzeyinde Sistematik Yapı

Unutmayalım ki her şeyi bilen kişiler gerçekte yoktur. Referans olarak kullanılabilecek bilgi kaynakları da kısıtlıdır. Dolayısıyla bilinenler tükendiğinde kurumun yeni şeyleri öğrenmesi için bu sistem ihtiyacı karşılanabilir.

Benimsenecek sistematiğin bireysel değil organizasyon düzeyinde olması hareketin topluca yapılmasını sağlar.

 

Ara