İstanbul: 0 (216) 706 02 13 – Bursa: 0 (224) 452 43 25 info@idealkoc.com
A3 Raporlama Ile Problem çözümü

A3 raporlama nedir, kullanım amacı nasıldır?

 

‘A3 Raporlama’da Amaç

A3 raporlama sunulan konunun bir A3 kağıdı boyutuna sığdırılmasını hedefler . Konun özüne inmek ve gereksiz zaman kaybını engellemek için konu belirli bir akış düzeninde sunulur.

Sunumun sol tarafında problem tanımlanır ve sağ tarafında çözüm sunulur. Problem tanımında Konunun Tanıtımı, Mevcut Durum, Kök Sebep Analizi ile Hedefler vardır. Çözüm önerisinde ise Gelecek Durum Tasarımı, Aksiyonlar, Uygulama Planı ve Sonuç bildirgesi vardır.

Rapor görsel öğelerle donatılır ve her okuyucunun anlayacağı bir lisanda hazırlanır. Söz konusu raporlama sistemi aynı zamanda bir eğitim ve problem çözme aracıdır. Konunun gelişimi bu raporun zamanla tekrar tekrar hazırlanması ile yönetilir. A3 yönetimi için buraya tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ara